หากท่านพบข้อผิดพลาดในโปรแกรม กรุณาแจ้งที่กระดานแห่งนี้ ผู้พัฒนาจะนำไปแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หากมีปัญหาในรายวิชาใดควรเข้าไปตั้งกระทู้ในรายวิชานั้น ๆ เนื่องจากระบบจะส่งอีเมลไปยังสมาชิกทุกคนในระบบ ซึ่งเป็นการรบกวนสมาชิกคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เรียนในวิชานั้น ๆ

 


หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)
กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
รายวิชา ENG-109 รูปภาพของ59117200 นางสาวพรชนิตว์ สุริยะรัชนี : Pornchanid Suriyaratchanee 59117200 นางสาวพรชนิตว์ สุริยะรัชนี : Pornchanid Suriyaratchanee 0 59117200 นางสาวพรชนิตว์ สุริยะรัชนี : Pornchanid Suriyaratchanee
Thu, 27Apr 2017, 11:20 PM
- รูปภาพของ59110478 นายกฤตยชญ์ ฤทธิจักร : Krittayot Rithijak 59110478 นายกฤตยชญ์ ฤทธิจักร : Krittayot Rithijak 0 59110478 นายกฤตยชญ์ ฤทธิจักร : Krittayot Rithijak
Fri, 21Apr 2017, 09:03 PM
เคมีอินทรีย์ รูปภาพของ56144405 นางสาวรัตถาภรณ์ ศรีสงกา : Ratthaphorn Sisongka 56144405 นางสาวรัตถาภรณ์ ศรีสงกา : Ratthaphorn Sisongka 0 56144405 นางสาวรัตถาภรณ์ ศรีสงกา : Ratthaphorn Sisongka
Wed, 19Apr 2017, 08:49 PM
Bio-103 รูปภาพของ59124685 นางสาวรวิภา พันธุ์พฤกษ์ : Rawipa Phunprueg 59124685 นางสาวรวิภา พันธุ์พฤกษ์ : Rawipa Phunprueg 0 59124685 นางสาวรวิภา พันธุ์พฤกษ์ : Rawipa Phunprueg
Thu, 19Jan 2017, 11:15 PM
Bio-103 รูปภาพของ59160721 นางสาวซันมา สาเม๊าะ : Sunma Samoh 59160721 นางสาวซันมา สาเม๊าะ : Sunma Samoh 1 59124685 นางสาวรวิภา พันธุ์พฤกษ์ : Rawipa Phunprueg
Thu, 19Jan 2017, 11:12 PM
BIO-103 รูปภาพของ59161935 นางสาวฟารีดา สามะอาลี : Fareeda Sama-alee 59161935 นางสาวฟารีดา สามะอาลี : Fareeda Sama-alee 0 59161935 นางสาวฟารีดา สามะอาลี : Fareeda Sama-alee
Thu, 19Jan 2017, 05:34 AM
BIO-103 รูปภาพของ59161422 นางสาวนายูวา บูงอปีแน : Nayuwa Bugorpinae 59161422 นางสาวนายูวา บูงอปีแน : Nayuwa Bugorpinae 0 59161422 นางสาวนายูวา บูงอปีแน : Nayuwa Bugorpinae
Thu, 19Jan 2017, 05:25 AM
ควิก Eng-107ไม่ได้ รูปภาพของ59123976 นายขจรยศ ทองเลี่ยมนาค : Kajohnyot Thongliamnak 59123976 นายขจรยศ ทองเลี่ยมนาค : Kajohnyot Thongliamnak 0 59123976 นายขจรยศ ทองเลี่ยมนาค : Kajohnyot Thongliamnak
Wed, 18Jan 2017, 10:04 PM
ควิซ Gen59-113 หรือ ENG-107 ไม่ได้ครับ รูปภาพของ59161166 นายธนัชชา เอี่ยมจิตต์ : Tanatcha Eaimjit 59161166 นายธนัชชา เอี่ยมจิตต์ : Tanatcha Eaimjit 0 59161166 นายธนัชชา เอี่ยมจิตต์ : Tanatcha Eaimjit
Sat, 17Dec 2016, 10:21 PM
Quiz Eng-107 มีปัญหา รูปภาพของ59146217 นางสาวพรทิพย์ เหมทานนท์ : Pornthip Hemtanont 59146217 นางสาวพรทิพย์ เหมทานนท์ : Pornthip Hemtanont 0 59146217 นางสาวพรทิพย์ เหมทานนท์ : Pornthip Hemtanont
Fri, 16Dec 2016, 09:57 PM
FNC-201 กลุ่ม 2 ยังไม่ขึ้นค่ะ รูปภาพของ58117268 นางสาวปิยนุช บัวคง : Piyanuch Buakong 58117268 นางสาวปิยนุช บัวคง : Piyanuch Buakong 0 58117268 นางสาวปิยนุช บัวคง : Piyanuch Buakong
Sun, 11Dec 2016, 09:54 PM
แจ้งข้อผิดพลาด Quiz Eng-107 รูปภาพของ59120717 นายศิวกร สุทธินนท์ : Siwakorn Suttinon 59120717 นายศิวกร สุทธินนท์ : Siwakorn Suttinon 2 59141978 นายธีรภัทร พรัดชู : Teerapat Pradchu
Fri, 9Dec 2016, 11:21 PM
BIO-103ยังไม่ขึ้นครับ รูปภาพของ53113197 นายดนุดล ปานสิทธิ์ : Danudon Pansit 53113197 นายดนุดล ปานสิทธิ์ : Danudon Pansit 2 59144659 นางสาวสุวรรณา แซ่อุ้ย : Suwanna Sae-ui
Thu, 8Dec 2016, 09:10 AM
ENG-107 รูปภาพของ56141633 นางสาวณฤตย์พร ขุนหมาด : Narutaporn Khunmad 56141633 นางสาวณฤตย์พร ขุนหมาด : Narutaporn Khunmad 1 59119701 นางสาววริศรา แก้วประจุ : Warisara kaewpraju
Wed, 30Nov 2016, 09:19 PM
กดผิดไปยังไม่ได้ทำแต่กดส่ง รูปภาพของ59113811 นางสาวณิชนันทน์ ผิวนวล : Nitchanan Piwnuan 59113811 นางสาวณิชนันทน์ ผิวนวล : Nitchanan Piwnuan 0 59113811 นางสาวณิชนันทน์ ผิวนวล : Nitchanan Piwnuan
Thu, 1Sep 2016, 10:48 PM
bio-211 phy-106 รูปภาพของ58163817 นายประวิทย์ แวงเลิศ : Prawit Weanglert 58163817 นายประวิทย์ แวงเลิศ : Prawit Weanglert 0 58163817 นายประวิทย์ แวงเลิศ : Prawit Weanglert
Fri, 5Aug 2016, 10:30 AM
sre-100 กลุ่ม6 นายปกรณ์พงศ์ ปลักปลา รูปภาพของ58116526 นายปกรณ์พงศ์ ปลักปลา : Pakronphong Plakpla 58116526 นายปกรณ์พงศ์ ปลักปลา : Pakronphong Plakpla 0 58116526 นายปกรณ์พงศ์ ปลักปลา : Pakronphong Plakpla
Sun, 26Jun 2016, 05:07 PM
SRE-100 กลุ่ม 6 รูปภาพของ58161449 นางสาวนูรีซัน บอซู : Nurisun Borsu 58161449 นางสาวนูรีซัน บอซู : Nurisun Borsu 0 58161449 นางสาวนูรีซัน บอซู : Nurisun Borsu
Sun, 26Jun 2016, 02:24 PM
sre-100 รูปภาพของ58120361 นายวุฒิไกร รักษายศ : Wuttikrai Raksayod 58120361 นายวุฒิไกร รักษายศ : Wuttikrai Raksayod 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 24Jun 2016, 08:39 AM
ENG-109 กลุ่ม 10 รูปภาพของ58149386 นายอัษฎางค์ เกษร : Adsadang Kesorn 58149386 นายอัษฎางค์ เกษร : Adsadang Kesorn 0 58149386 นายอัษฎางค์ เกษร : Adsadang Kesorn
Wed, 15Jun 2016, 11:32 PM
ENG-109 กลุ่ม 10 รูปภาพของ58141128 นางสาวชุติมณฑน์ สองธานี : Chutimon Songthani 58141128 นางสาวชุติมณฑน์ สองธานี : Chutimon Songthani 0 58141128 นางสาวชุติมณฑน์ สองธานี : Chutimon Songthani
Wed, 15Jun 2016, 10:48 PM
ENG-109 กลุ่ม 9 รูปภาพของ58111147 นายกีรติ พรหมวันรัตน์ : Kirati Promwanrat 58111147 นายกีรติ พรหมวันรัตน์ : Kirati Promwanrat 0 58111147 นายกีรติ พรหมวันรัตน์ : Kirati Promwanrat
Wed, 15Jun 2016, 06:35 PM
ENG-109 กลุ่ม 8 รูปภาพของ58117367 นางสาวปิยะวรรณ นกจันทร์ : Phiyawan Nokjun 58117367 นางสาวปิยะวรรณ นกจันทร์ : Phiyawan Nokjun 0 58117367 นางสาวปิยะวรรณ นกจันทร์ : Phiyawan Nokjun
Wed, 15Jun 2016, 11:14 AM
ENG-109 กลุ่ม 8 รูปภาพของ58120361 นายวุฒิไกร รักษายศ : Wuttikrai Raksayod 58120361 นายวุฒิไกร รักษายศ : Wuttikrai Raksayod 0 58120361 นายวุฒิไกร รักษายศ : Wuttikrai Raksayod
Wed, 15Jun 2016, 11:13 AM
ENG-109 กลุ่ม 8 รูปภาพของ58120270 นางสาววิศัลย์ศยา โชติคุต : Wisansaya Chotikut 58120270 นางสาววิศัลย์ศยา โชติคุต : Wisansaya Chotikut 0 58120270 นางสาววิศัลย์ศยา โชติคุต : Wisansaya Chotikut
Wed, 15Jun 2016, 11:08 AM
ENG-109 รูปภาพของ58117458 นางสาวเป็นหนึ่ง หนูชนะ : Pennung Nuchana 58117458 นางสาวเป็นหนึ่ง หนูชนะ : Pennung Nuchana 0 58117458 นางสาวเป็นหนึ่ง หนูชนะ : Pennung Nuchana
Wed, 15Jun 2016, 09:41 AM
ite-106 รูปภาพของ58117177 นางสาวปาลิตา อึ่งอภิวัฒน์ : Palita Ungapiwat 58117177 นางสาวปาลิตา อึ่งอภิวัฒน์ : Palita Ungapiwat 0 58117177 นางสาวปาลิตา อึ่งอภิวัฒน์ : Palita Ungapiwat
Thu, 31Mar 2016, 01:02 PM
Eng-554 รูปภาพของ58211020 นางสาวสุกัญญา เคี่ยมการ : Sukanya Keamkarn 58211020 นางสาวสุกัญญา เคี่ยมการ : Sukanya Keamkarn 0 58211020 นางสาวสุกัญญา เคี่ยมการ : Sukanya Keamkarn
Fri, 25Sep 2015, 06:23 PM
CHM-104 รูปภาพของ58114018 นางสาวณัฐนรี น้ำขาว : Natnaree Namkhao 58114018 นางสาวณัฐนรี น้ำขาว : Natnaree Namkhao 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 21Aug 2015, 10:12 AM
ENG-555 เห็นแต่ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดออนไลน์ได้คะ รูปภาพของ56221443 นางสาววันวิสาข์ ช่วยจันทร์ : Wanvisa Chouijan 56221443 นางสาววันวิสาข์ ช่วยจันทร์ : Wanvisa Chouijan 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 13Aug 2015, 08:41 AM
ITE-107 รูปภาพของ57117970 นางสาวภิชยาภรณ์ บุญเกลี้ยง : Pitchayaporn Boonklieng 57117970 นางสาวภิชยาภรณ์ บุญเกลี้ยง : Pitchayaporn Boonklieng 0 57117970 นางสาวภิชยาภรณ์ บุญเกลี้ยง : Pitchayaporn Boonklieng
Wed, 29Apr 2015, 10:35 PM
sre 100 รูปภาพของ57122095 นายสุริยพงศ์ วงค์เรือง : Suriyaphong Wongruang 57122095 นายสุริยพงศ์ วงค์เรือง : Suriyaphong Wongruang 0 57122095 นายสุริยพงศ์ วงค์เรือง : Suriyaphong Wongruang
Sat, 7Mar 2015, 10:51 AM
sre - 100 รูปภาพของ55118517 นางสาวสุชาวดี โสภณ : Suchavadee Sopon 55118517 นางสาวสุชาวดี โสภณ : Suchavadee Sopon 3 57143869 นางสาวมุสลีฮา เยาะแต : Musliha Yohtae
Sat, 10Jan 2015, 09:14 AM
แจ้งเรื่อการสอบเก็บตกครับ รูปภาพของ57162620 นายสิรวิชญ์ วาสนาทิพย์ : Sirawich Wassanatip 57162620 นายสิรวิชญ์ วาสนาทิพย์ : Sirawich Wassanatip 0 57162620 นายสิรวิชญ์ วาสนาทิพย์ : Sirawich Wassanatip
Sat, 29Nov 2014, 12:28 AM
SRE-100 กลุ่ม9 รูปภาพของ57147985 นางสาวกนกวรรณ สังกษี : Kanokwan Sangkasee 57147985 นางสาวกนกวรรณ สังกษี : Kanokwan Sangkasee 2 57147985 นางสาวกนกวรรณ สังกษี : Kanokwan Sangkasee
Sat, 8Nov 2014, 04:53 PM
SRE-100 รูปภาพของ57147589 นางสาวทัศนีย์ เกษคำ : Thadsanee Kedkham 57147589 นางสาวทัศนีย์ เกษคำ : Thadsanee Kedkham 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Thu, 2Oct 2014, 02:02 PM
ทำไมข่าวประกาศของหนูไม่ขึ้นเหมือนของเพื่อนค่ะ รูปภาพของ56120025 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจอ่อน : Nungrutai Jai-on 56120025 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจอ่อน : Nungrutai Jai-on 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 22Sep 2014, 08:59 AM
ITE-104 กลุ่ม 5 ส่งงานไม่ได้ครับ รูปภาพของ57112922 นายชัยยุทธ์ พลรงค์ : Chaiyoot Phonrong 57112922 นายชัยยุทธ์ พลรงค์ : Chaiyoot Phonrong 0 57112922 นายชัยยุทธ์ พลรงค์ : Chaiyoot Phonrong
Fri, 12Sep 2014, 03:31 PM
ITE-104 รูปภาพของ57112922 นายชัยยุทธ์ พลรงค์ : Chaiyoot Phonrong 57112922 นายชัยยุทธ์ พลรงค์ : Chaiyoot Phonrong 0 57112922 นายชัยยุทธ์ พลรงค์ : Chaiyoot Phonrong
Fri, 12Sep 2014, 03:28 PM
กลุ่ม5ไม่สามารถส่งงานได้ค่ะ รูปภาพของ57140311 นางสาวกานต์ธิดา สิงสุข : Kanthida Singsuk 57140311 นางสาวกานต์ธิดา สิงสุข : Kanthida Singsuk 0 57140311 นางสาวกานต์ธิดา สิงสุข : Kanthida Singsuk
Fri, 12Sep 2014, 12:17 PM
ITE กลุ่ม 18 ไม่สามารถส่งงานได้ รูปภาพของ57118085 นายมงคล ตันติโกศล : Mongkol Tantigosol 57118085 นายมงคล ตันติโกศล : Mongkol Tantigosol 0 57118085 นายมงคล ตันติโกศล : Mongkol Tantigosol
Fri, 5Sep 2014, 10:30 PM
เข้า mlearning กับเน็ตที่หอไม่ได้ รูปภาพของ56117021 นายรังสิมันต์ งามแม้นแมน : Rangsiman Ngammanman 56117021 นายรังสิมันต์ งามแม้นแมน : Rangsiman Ngammanman 0 56117021 นายรังสิมันต์ งามแม้นแมน : Rangsiman Ngammanman
Mon, 19May 2014, 01:30 PM
Sre-121 รูปภาพของ55110423 นางสาวกัญญาพัชร อ้นเพ็ง : Kanyaphat Onpeng 55110423 นางสาวกัญญาพัชร อ้นเพ็ง : Kanyaphat Onpeng 0 55110423 นางสาวกัญญาพัชร อ้นเพ็ง : Kanyaphat Onpeng
Thu, 5Dec 2013, 08:58 AM
sre-100 รูปภาพของ56111495 นางสาวจันทณีย์ หนูรอด : Jantanee Nurod 56111495 นางสาวจันทณีย์ หนูรอด : Jantanee Nurod 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Wed, 4Dec 2013, 08:11 AM
sre 100 กลุ่ม 9 รูปภาพของ56149560 นายศรัณย์ พูนณรงค์ : Saran Phunnarong 56149560 นายศรัณย์ พูนณรงค์ : Saran Phunnarong 0 56149560 นายศรัณย์ พูนณรงค์ : Saran Phunnarong
Mon, 2Dec 2013, 02:16 PM
SRE-100 กลุ่ม 7 รูปภาพของ56148349 นางสาวอุไรวรรณ ทองทิพย์ : Uraiwan Thongtip 56148349 นางสาวอุไรวรรณ ทองทิพย์ : Uraiwan Thongtip 0 56148349 นางสาวอุไรวรรณ ทองทิพย์ : Uraiwan Thongtip
Sun, 1Dec 2013, 01:28 PM
SRE-100 กลุ่ม 7 รูปภาพของ56148349 นางสาวอุไรวรรณ ทองทิพย์ : Uraiwan Thongtip 56148349 นางสาวอุไรวรรณ ทองทิพย์ : Uraiwan Thongtip 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Sun, 1Dec 2013, 10:44 AM
SRE100 กลุ่ม 8 วิภาวี มีเสน 56118029 นางสาววิภาวี มีเสน : Wipawee Meesen 0 56118029 นางสาววิภาวี มีเสน : Wipawee Meesen
Fri, 29Nov 2013, 01:14 PM
Quiz THA-100 It's me. 56119027 นางสาวสิริภาภรณ์ พลพิชัย : Siripaporn Ponpichai 0 56119027 นางสาวสิริภาภรณ์ พลพิชัย : Siripaporn Ponpichai
Mon, 11Nov 2013, 11:46 PM
ทำ Quiz CHM - 101 แล้วคะแนนไม่ขึ้น รูปภาพของ56161847 นางสาวลักขณา ธาดาสีห์ : Lakkana Thadasee 56161847 นางสาวลักขณา ธาดาสีห์ : Lakkana Thadasee 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 29Oct 2013, 09:12 AM
sre-100 กลุ่ม5 รูปภาพของ55120448 นางสาวเอื้อการย์ รัตนพงศ์ : Ueakan Rattanapong 55120448 นางสาวเอื้อการย์ รัตนพงศ์ : Ueakan Rattanapong 2 54118351 นายศอบรี นาปี : Sobree Napi
Tue, 24Sep 2013, 03:56 PM
ENG-107 รูปภาพของ56141633 นางสาวณฤตย์พร ขุนหมาด : Narutaporn Khunmad 56141633 นางสาวณฤตย์พร ขุนหมาด : Narutaporn Khunmad 0 56141633 นางสาวณฤตย์พร ขุนหมาด : Narutaporn Khunmad
Fri, 20Sep 2013, 07:26 PM
เข้าดูวิชาเรียน รูปภาพของ54146691 นางสาวนริศรา คงกิ้ม : Narisara Kongkim 54146691 นางสาวนริศรา คงกิ้ม : Narisara Kongkim 0 54146691 นางสาวนริศรา คงกิ้ม : Narisara Kongkim
Wed, 11Sep 2013, 03:04 PM
CHM-101 รูปภาพของ56190960 นางสาวฮานาน แตมามุ : Hanan  Taemamu 56190960 นางสาวฮานาน แตมามุ : Hanan Taemamu 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 15Jul 2013, 09:16 AM
CHM-101 I^am  Not  56110265 นางสาวกมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ : Kamontip Soysuwan 0 56110265 นางสาวกมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ : Kamontip Soysuwan
Fri, 12Jul 2013, 08:19 PM
TT รูปภาพของ56161508 นางสาวแพรวา สุขสวัสดิ์ : Preawa Suksawat 56161508 นางสาวแพรวา สุขสวัสดิ์ : Preawa Suksawat 0 56161508 นางสาวแพรวา สุขสวัสดิ์ : Preawa Suksawat
Thu, 27Jun 2013, 04:42 PM
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกวิชา เคมี 1 รูปภาพของ56160831 นางสาวธารินี พรหมคุณ : Tharinee Prommakun 56160831 นางสาวธารินี พรหมคุณ : Tharinee Prommakun 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 7Jun 2013, 09:02 AM
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในรายวิชา MAT-113 รูปภาพของ56160633 นางสาวดวงกมล สังข์ทิพย์ : Duengkamon Sangthip 56160633 นางสาวดวงกมล สังข์ทิพย์ : Duengkamon Sangthip 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 4Jun 2013, 11:29 AM
sre-111 g4 3/55 รูปภาพของ54115597 นางสาวพัชรินทร์ ราเหม : Patcharin Rahem 54115597 นางสาวพัชรินทร์ ราเหม : Patcharin Rahem 3 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Thu, 14Mar 2013, 11:05 PM
Com -205 รูปภาพของ54112552 นางสาวฐานะมาศ นากสุก : Tanamas Naksuk 54112552 นางสาวฐานะมาศ นากสุก : Tanamas Naksuk 0 54112552 นางสาวฐานะมาศ นากสุก : Tanamas Naksuk
Fri, 8Mar 2013, 09:23 PM
SRE 100 รูปภาพของ55111223 นางสาวจันทร์จิรา นิ่มสุวรรณ : Janjira Nimsuwan 55111223 นางสาวจันทร์จิรา นิ่มสุวรรณ : Janjira Nimsuwan 0 55111223 นางสาวจันทร์จิรา นิ่มสุวรรณ : Janjira Nimsuwan
Fri, 8Feb 2013, 09:42 PM
sre-100 กลุ่ม 4 รูปภาพของ55113492 นางสาวธิดาวรรณ หาดทรายแก้ว : Tidawan Haadsaikaew 55113492 นางสาวธิดาวรรณ หาดทรายแก้ว : Tidawan Haadsaikaew 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Fri, 8Feb 2013, 12:22 AM
Sre 100 กลุ่ม 2 รูปภาพของ55119267 นางสาวอโณทัย หนูวรรณ : Anothai Noowan 55119267 นางสาวอโณทัย หนูวรรณ : Anothai Noowan 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Fri, 8Feb 2013, 12:22 AM
sre 100 กลุ่ม 2  ชิวเกิ๊น 55110670 นางสาวกิตติยา เอียดแก้ว : Kittiya Iadkaew 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Fri, 8Feb 2013, 12:22 AM
SRE 100 รูปภาพของ55111223 นางสาวจันทร์จิรา นิ่มสุวรรณ : Janjira Nimsuwan 55111223 นางสาวจันทร์จิรา นิ่มสุวรรณ : Janjira Nimsuwan 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Fri, 8Feb 2013, 12:21 AM
SRE-100 รูปภาพของ55160469 นายชัยมงคล ชูรีย์ : Chaimongkol Churee 55160469 นายชัยมงคล ชูรีย์ : Chaimongkol Churee 0 55160469 นายชัยมงคล ชูรีย์ : Chaimongkol Churee
Sun, 27Jan 2013, 10:54 PM
SRE-101 รูปภาพของ54114251 นางสาวนิรวยดา การิม : Niruaida Karim 54114251 นางสาวนิรวยดา การิม : Niruaida Karim 0 54114251 นางสาวนิรวยดา การิม : Niruaida Karim
Mon, 15Oct 2012, 12:03 AM
แบบทดสอบ Sre-100 รูปภาพของ55141626 นางสาวปาวีณา หมัดเต๊ะ : Pavina Madten 55141626 นางสาวปาวีณา หมัดเต๊ะ : Pavina Madten 6 55141626 นางสาวปาวีณา หมัดเต๊ะ : Pavina Madten
Fri, 17Aug 2012, 09:59 AM
sre-101 รูปภาพของ53115333 นางสาวปรารถนา ลิ่มวีระกูล : Pratthana Limwirakoon 53115333 นางสาวปรารถนา ลิ่มวีระกูล : Pratthana Limwirakoon 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Thu, 16Aug 2012, 10:24 PM
แบบทดสอบ SRE 100 กลุ่ม4 รูปภาพของ55114433 นางสาวปติมากร วรดิลก : Patimakon Voradilok 55114433 นางสาวปติมากร วรดิลก : Patimakon Voradilok 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Thu, 16Aug 2012, 07:24 PM
sre-101 รูปภาพของ54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya 54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya 10 54140611 นายชิตพล ศีลจรรยา : Chitpon Seeljunya
Thu, 16Aug 2012, 11:51 AM
คะแนนเก็บ สวย 52113677 นางสาวปิยวรรณ มาศโอสถ : Piyawan Martosot 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Thu, 16Aug 2012, 09:50 AM
แบบทดสอบ sre-100 กลุ่ม 6 รูปภาพของ55160451 นายชัชพงศ์ ผ่องแผ้ว : Chatchapong Pongpaew 55160451 นายชัชพงศ์ ผ่องแผ้ว : Chatchapong Pongpaew 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Wed, 15Aug 2012, 10:23 PM
sre 100 กลุ่ม 1 รูปภาพของ55110688 นายกิตติศักดิ์ ชุมชอบ : Kittisak Chumchob 55110688 นายกิตติศักดิ์ ชุมชอบ : Kittisak Chumchob 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Tue, 14Aug 2012, 09:46 PM
sre 101 กลุ่มกีฬาเทนนิส รูปภาพของ54117973 นางสาววิภาพร รัตนะ : Wipaporn Rattana 54117973 นางสาววิภาพร รัตนะ : Wipaporn Rattana 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Tue, 14Aug 2012, 09:37 PM
sre 101 กลุ่ม 1 เทนนิส รูปภาพของ54117973 นางสาววิภาพร รัตนะ : Wipaporn Rattana 54117973 นางสาววิภาพร รัตนะ : Wipaporn Rattana 6 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Tue, 14Aug 2012, 03:28 PM
การทำแบบทดสอบ sre-100 รูปภาพของ55121503 นางสาวจิระประภา จินดาวงศ์ : Jiraprapa Jindawong 55121503 นางสาวจิระประภา จินดาวงศ์ : Jiraprapa Jindawong 2 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Sun, 12Aug 2012, 07:13 PM
ทำข้อสอบ Sre100 กลุ่ม 4 รูปภาพของ55116537 นางสาวรัตนาวดี สังข์มัน : Ratanawadee Sangman 55116537 นางสาวรัตนาวดี สังข์มัน : Ratanawadee Sangman 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Sun, 12Aug 2012, 07:09 PM
เข้าสมัครรายวิชาไม่ได้ค่ะ รูปภาพของ55142251 นายวรนัน จันทร์ประภา : Woranan Janprapa 55142251 นายวรนัน จันทร์ประภา : Woranan Janprapa 2 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Sat, 11Aug 2012, 05:44 PM
การทำแบบทดสอบ SRE-100 cute 55120471 นางสาวไอลดา พิมลรัตน์ : Ailada Phimolrat 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Sat, 11Aug 2012, 12:09 PM
sre-100 รูปภาพของ55113997 นางสาวนาฏอนงค์ สามัคคี : Nadanong Samakkee 55113997 นางสาวนาฏอนงค์ สามัคคี : Nadanong Samakkee 1 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Fri, 10Aug 2012, 11:43 AM
sre-100 รูปภาพของ55113997 นางสาวนาฏอนงค์ สามัคคี : Nadanong Samakkee 55113997 นางสาวนาฏอนงค์ สามัคคี : Nadanong Samakkee 0 55113997 นางสาวนาฏอนงค์ สามัคคี : Nadanong Samakkee
Wed, 8Aug 2012, 05:54 PM
ด่วนจิงๆคับ รูปภาพของ55116271 นายรณกฤต ยอดระบำ : Ronnakrit Yodrabum 55116271 นายรณกฤต ยอดระบำ : Ronnakrit Yodrabum 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 1Jun 2012, 08:51 AM
ENG-106 Integrated English Skills - ผศ. ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รูปภาพของ55161376 นางสาวพิมพ์ชนะ กฤตโยภาส : Pimchana Krittayophat 55161376 นางสาวพิมพ์ชนะ กฤตโยภาส : Pimchana Krittayophat 0 55161376 นางสาวพิมพ์ชนะ กฤตโยภาส : Pimchana Krittayophat
Mon, 28May 2012, 10:43 PM
ข้อผิดพลาดระหว่างทำแบบทดสอบวิชาsre-121 i love phuket kk ocs 53110706 นางสาวกานสินี ประทีป ณ ถลาง : Kansinee Prateep Na Talang 3 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Sat, 24Mar 2012, 11:29 PM
ช่วยตอบหน่อยครับ รูปภาพของ54210075 นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ : Prungpan Pantarak 54210075 นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ : Prungpan Pantarak 0 54210075 นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ : Prungpan Pantarak
Mon, 12Dec 2011, 12:28 PM
วิชา sci-102 รูปภาพของ53112132 นางสาวชนาภา เรืองเทพ : Chanapa Ruengtap 53112132 นางสาวชนาภา เรืองเทพ : Chanapa Ruengtap 0 53112132 นางสาวชนาภา เรืองเทพ : Chanapa Ruengtap
Sat, 26Nov 2011, 11:19 AM
ไม่สามารถเข้าไปรายวิชา ENG-555 ได้ครับ รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ รูปภาพของ54310131 นายดำรงศ์พันธ์ ใจห้าว : Damrongphun Jaihowe 54310131 นายดำรงศ์พันธ์ ใจห้าว : Damrongphun Jaihowe 0 54310131 นายดำรงศ์พันธ์ ใจห้าว : Damrongphun Jaihowe
Thu, 10Nov 2011, 12:01 PM
ใน mlearning ไม่มีวิชา SCI-101 รูปภาพของ54113022 นายณัฐวุฒิ ส่งแสงรัตน์ : Nuttawut Songsangrat 54113022 นายณัฐวุฒิ ส่งแสงรัตน์ : Nuttawut Songsangrat 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 30Jun 2011, 02:23 PM
ลงชื่อรายวิชาผิด รูปภาพของ54143110 นางสาวอนัญพร กิตติเฉลิมพล : Ananporn Kittichalermpon 54143110 นางสาวอนัญพร กิตติเฉลิมพล : Ananporn Kittichalermpon 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 23Jun 2011, 01:56 PM
ลงรายวิชาผิด รูปภาพของ54120019 นางสาวหทัยภัทร หนูทอง : Hathaiphat Hnuthong 54120019 นางสาวหทัยภัทร หนูทอง : Hathaiphat Hnuthong 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 23Jun 2011, 01:54 PM
พบข้อผิดพลาดในปรแกรม รูปภาพของ54116793 นางสาวยัสมิน สาหลำยาดี : Yasmin Salamyadee 54116793 นางสาวยัสมิน สาหลำยาดี : Yasmin Salamyadee 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 7Jun 2011, 09:44 AM
พบข้อผิดพลาดในโปงรแกรม รูปภาพของ54116793 นางสาวยัสมิน สาหลำยาดี : Yasmin Salamyadee 54116793 นางสาวยัสมิน สาหลำยาดี : Yasmin Salamyadee 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 6Jun 2011, 09:41 AM
sre-101 รูปภาพของ53110953 นางสาวเกวลี สายทอง : Kewalee Saithong 53110953 นางสาวเกวลี สายทอง : Kewalee Saithong 0 53110953 นางสาวเกวลี สายทอง : Kewalee Saithong
Fri, 3Jun 2011, 03:43 PM
Eng-106 รูปภาพของ54113212 นางสาวถนอมศรี อนันต์ : Thanormsri Anan 54113212 นางสาวถนอมศรี อนันต์ : Thanormsri Anan 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 1Jun 2011, 03:44 PM
MAT-100 รูปภาพของ54116827 นางสาวยุพาพร พิมพ์รัตน์ : Yupaporn Pimratn 54116827 นางสาวยุพาพร พิมพ์รัตน์ : Yupaporn Pimratn 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 1Jun 2011, 02:20 PM
ไม่มีรายวิชา ENG-101 (4&5) AJ.ROB เครียด!! รูปภาพของ52141801 นางสาวพิมพ์ไพลิน เบญจกุล : Pimpailin Benjakul 52141801 นางสาวพิมพ์ไพลิน เบญจกุล : Pimpailin Benjakul 2 54140777 นายณรงค์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ : Narongrit Chuenarom
Mon, 30May 2011, 04:27 PM
สมัครเข้าใช้งานวิชา sre-121 ไม่ได้ รูปภาพของ51146025 นายอัครายุทธ รังสิมันตุชาติ : Akarayut Rungsimuntuchat 51146025 นายอัครายุทธ รังสิมันตุชาติ : Akarayut Rungsimuntuchat 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 22Apr 2011, 08:56 AM
ดูข้อความเก่าที่ อ.ส่งมายังไงค่ะ รูปภาพของ53110276 นางสาวกมลพรรณ หิรัญ : Kamolphan Hirun 53110276 นางสาวกมลพรรณ หิรัญ : Kamolphan Hirun 0 53110276 นางสาวกมลพรรณ หิรัญ : Kamolphan Hirun
Wed, 23Mar 2011, 07:00 PM
ENG554 มองเห็นแต่ไม่สามารถเข้าไปทำได้ครับ รูปภาพของ52220639 นายวรวิทย์ ปานจินดา : Worawit Panjinda 52220639 นายวรวิทย์ ปานจินดา : Worawit Panjinda 1 อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
Mon, 28Feb 2011, 02:05 AM
หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)