ข่าว และ ประกาศ


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
แนะนำวิธีการ download ไฟล์ออกจากระบบ WU mLearning รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 10Oct 2017, 02:41 PM
แจ้งปิดให้บริการระบบ WU mLearning ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 4Oct 2017, 11:09 AM
ปิดให้บริการระบบ WU mLearning ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ก.ค.2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 22.00 น. รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 19Jul 2017, 11:36 AM
การใช้งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60) รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 11Jul 2017, 11:13 AM
เปลี่ยนแปลงการให้บริการระบบ WU mLearning และขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ WU eLearning ขั้นพื้นฐาน รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 20Jun 2017, 03:10 PM
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 20Jun 2017, 10:09 AM
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 16Feb 2017, 10:50 AM
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 23Jun 2016, 08:37 AM
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning 28-30 ธันวาคม 2558 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 16Dec 2015, 11:06 AM
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning 4-6 สิงหาคม 2558 รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 17Jul 2015, 09:08 AM
การใช้งานสำหรับอาจารย์และการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 14May 2013, 11:07 AM
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 8May 2013, 10:04 AM
ชี้แจงเรื่องรายวิชาที่ปรากฏในระบบ mLearning รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 2Jun 2011, 03:03 PM
วิธีแก้ปัญหากรณีเปิดไฟล์ .pdf ไม่ได้ รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 2Jun 2009, 03:18 PM
การใช้งานกระดานข่าวในรายวิชา รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 7Jan 2009, 06:12 PM
ขอความร่วมมือในการแก้ไขประเภทวิชา รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 24Dec 2008, 10:46 AM
การแนบไฟล์ในโปรแกรม รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 0
Tue, 2Dec 2003, 08:39 AM