หากท่านพบข้อผิดพลาดในโปรแกรม กรุณาแจ้งที่กระดานแห่งนี้ ผู้พัฒนาจะนำไปแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หากมีปัญหาในรายวิชาใดควรเข้าไปตั้งกระทู้ในรายวิชานั้น ๆ เนื่องจากระบบจะส่งอีเมลไปยังสมาชิกทุกคนในระบบ ซึ่งเป็นการรบกวนสมาชิกคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เรียนในวิชานั้น ๆ

 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3
กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
เข้าระบบได้ แต่เข้ารายวิชาที่อาจารย์ตั้งไว้ไม่ได้ รูปภาพของ49103856 นางสาวช่อผกา ภุมรินทร์ : Chorpaka Pummarin 49103856 นางสาวช่อผกา ภุมรินทร์ : Chorpaka Pummarin 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 25Jul 2006, 02:01 PM
เข้าระบบได้....แต่เข้าไปดูคะแนนรายวิชาได้ รูปภาพของ49105422 นายทวี ยอดวิจารณ์ : Tawee Yodwijarn 49105422 นายทวี ยอดวิจารณ์ : Tawee Yodwijarn 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 24Jul 2006, 05:21 PM
เข้าวิชา Fun comsci ไม่ได้ครับ รูปภาพของ47105622 นายวิโรจ เรี่ยวแรงวรกุล : Wirot Reawrangworakul 47105622 นายวิโรจ เรี่ยวแรงวรกุล : Wirot Reawrangworakul 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 20Jul 2006, 12:58 PM
ช่วยด้วยครับ!!! รูปภาพของ49113715 นายวัชรพงศ์ ภาระกิจ : Watcharapong Parakit 49113715 นายวัชรพงศ์ ภาระกิจ : Watcharapong Parakit 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 20Jul 2006, 08:37 AM
เข้าไปดูรายวิชา IFM-102 ไม่ได้ค่ะ รูปภาพของ49103609 นางสาวชนิดา ลีลาวรกุล : Chanida Leelaworakul 49103609 นางสาวชนิดา ลีลาวรกุล : Chanida Leelaworakul 2 49103609 นางสาวชนิดา ลีลาวรกุล : Chanida Leelaworakul
Sat, 15Jul 2006, 11:06 AM
วิชา ธุรกิจจัดนำเที่ยว เข้าไปดูแนวข้อสอบไม่ได้คะ รูปภาพของ46105615 นางสาวทิยารัตน์ จงแสง : Tiyarat Jongsang 46105615 นางสาวทิยารัตน์ จงแสง : Tiyarat Jongsang 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 13Jul 2006, 10:48 AM
ทำไม ? รูปภาพของ49102064 นายจักรพันธ์ ภามี : Chakkraphan Phamee 49102064 นายจักรพันธ์ ภามี : Chakkraphan Phamee 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 13Jul 2006, 10:39 AM
ไม่มีหัวข้อกระทู้ใน IFM-102 ครับ รูปภาพของ49105836 นายธนนชัย ศรีรักษา : Thanonchai Sriraksa 49105836 นายธนนชัย ศรีรักษา : Thanonchai Sriraksa 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 5Jul 2006, 09:37 AM
ไม่สามารถเข้ห้องสนทนา IFM-102 ได้ครับ รูปภาพของ49105356 นายตะวัน อาสานอก : Tawan Asanok 49105356 นายตะวัน อาสานอก : Tawan Asanok 2 ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
Wed, 5Jul 2006, 09:29 AM
ไม่สามารถเข้าใช้งานห้องสนทนาของวิชาIFM-102ได้ครับ รูปภาพของ49105836 นายธนนชัย ศรีรักษา : Thanonchai Sriraksa 49105836 นายธนนชัย ศรีรักษา : Thanonchai Sriraksa 2 ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
Tue, 4Jul 2006, 09:25 AM
เข้าไปในวิชา IMF-102 ไม่ได้ครับ รูปภาพของ48109268 นายภาณุพงศ์ สังขาชาติ : Panupong Sungkhachart 48109268 นายภาณุพงศ์ สังขาชาติ : Panupong Sungkhachart 4 ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
Tue, 4Jul 2006, 09:20 AM
ไม่มีรายวิชาไรระบบค่ะ รูปภาพของ48103956 นางสาวดวงฤทัย สุขสถาน : Doungruthai Suksatan 48103956 นางสาวดวงฤทัย สุขสถาน : Doungruthai Suksatan 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 3Jul 2006, 02:00 PM
ไม่สามารถ เข้าสู่ระบบได้ครับ รูปภาพของ48113534 นายสมพงษ์ ปภาวีระวงศ์ : Sompong Papavirawong 48113534 นายสมพงษ์ ปภาวีระวงศ์ : Sompong Papavirawong 3 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 3Jul 2006, 08:34 AM
เข้าไปดูว่าวิชา IFM 102ไม่ได้คะ รูปภาพของ49104441 นางสาวฑิฆัมพร เจริญสุข : Tikamporn Chareansuk 49104441 นางสาวฑิฆัมพร เจริญสุข : Tikamporn Chareansuk 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Sun, 2Jul 2006, 10:28 AM
กรุณาช่วยแก้ไขด่วน รูปภาพของ49106784 นางสาวนฤมล สุวรรณรัตน์ : Narumon Suwannarat 49106784 นางสาวนฤมล สุวรรณรัตน์ : Narumon Suwannarat 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 29Jun 2006, 03:03 PM
เข้าระบบรายวิชา FundCT1/49 ไม่ได้ รูปภาพของ49109317 นายพงศ์เทพ ช่างเหล็ก : Pongtap Changlek 49109317 นายพงศ์เทพ ช่างเหล็ก : Pongtap Changlek 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 29Jun 2006, 08:22 AM
เข้า mail มหาลัยไม่ได้ค่ะ รูปภาพของ49102254 นางสาวจันทิรา บุญธรรม : Jantira   Buntham 49102254 นางสาวจันทิรา บุญธรรม : Jantira Buntham 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 22Jun 2006, 08:26 AM
แจ้งเปลี่ยนชื่อในระบบครับ รูปภาพของ48103758 นายณัฏฐวริษฐ์ สายแสง : Natthawaris Saisaeng 48103758 นายณัฏฐวริษฐ์ สายแสง : Natthawaris Saisaeng 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 16Jun 2006, 01:02 PM
ทำไมเข้าระบบได้แต่เข้าในรายวิชาไม่ได้ครับ รูปภาพของ47101415 นายวุฒิ พิมพ์เสน : Wuth Pimsen 47101415 นายวุฒิ พิมพ์เสน : Wuth Pimsen 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 15Jun 2006, 09:35 AM
ไม่มีรายวิชาที่เรียนในเทอมนี้ รูปภาพของ48105118 นายธีระนันท์ ถาวรสุข : Teranant Tavonsuk 48105118 นายธีระนันท์ ถาวรสุข : Teranant Tavonsuk 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 5Jun 2006, 04:10 PM
วิชา AI รูปภาพของ47108089 นางสาวนูรีซัน ลีมิง : Nurizun Leeming 47108089 นางสาวนูรีซัน ลีมิง : Nurizun Leeming 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Sun, 4Jun 2006, 04:56 PM
วิชา AI หาย รูปภาพของ47108089 นางสาวนูรีซัน ลีมิง : Nurizun Leeming 47108089 นางสาวนูรีซัน ลีมิง : Nurizun Leeming 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Sun, 4Jun 2006, 02:44 PM
วิชา AI หาย รูปภาพของ47108089 นางสาวนูรีซัน ลีมิง : Nurizun Leeming 47108089 นางสาวนูรีซัน ลีมิง : Nurizun Leeming 1 อาจารย์ริทธิรนท์ ธรรมพิทักษ์จิต
Sun, 4Jun 2006, 10:37 AM
UPDATE FILE แล้วข้อมูลไม่ REFRESH รูปภาพของอาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 9Mar 2006, 08:30 AM
ไม่มีวิชาที่เรียน รูปภาพของ46107744 นายกฏหมาย ไชยรัตน์ : Kodmai Chairat 46107744 นายกฏหมาย ไชยรัตน์ : Kodmai Chairat 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Sat, 25Feb 2006, 09:41 AM
งง รูปภาพของ47104088 นางสาวกนกวรรณ บุญกอง : Kanokwan Bunkong 47104088 นางสาวกนกวรรณ บุญกอง : Kanokwan Bunkong 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 21Feb 2006, 08:26 AM
ไม่สามารถเข้ารายวิชาที่เรียนเทอมนี้ได้ รูปภาพของ47116041 นางสาววิจิตรา แจ้งใจ : Wijittra Jangjai 47116041 นางสาววิจิตรา แจ้งใจ : Wijittra Jangjai 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 17Feb 2006, 03:30 PM
เข้ารายวิชา สถาปัตยคอม ไม่ได้ค่ะ ทำไงค่ะ ช่วยด้วยนะค่ะ รูปภาพของ47108261 นางสาวรุ่งนภา นันทสิงห์ : Roongnapa Nuntasing 47108261 นางสาวรุ่งนภา นันทสิงห์ : Roongnapa Nuntasing 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 9Feb 2006, 08:58 AM
ไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในเทอมนี้ รูปภาพของ47110481 นายสาโรจน์ แก้วสีกิจ : Saroje Keawsrikit 47110481 นายสาโรจน์ แก้วสีกิจ : Saroje Keawsrikit 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 7Feb 2006, 09:55 AM
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวไม่ได้ รูปภาพของ46106597 นายอภิสรณ์ สันหละ : Apisorn Sunlah 46106597 นายอภิสรณ์ สันหละ : Apisorn Sunlah 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 6Feb 2006, 03:04 PM
ไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนในเทอมนี้ รูปภาพของ44103703 นางสาวรอฮีม๊ะ ยิมาตาโล๊ะ : Rahiimah Yematalo 44103703 นางสาวรอฮีม๊ะ ยิมาตาโล๊ะ : Rahiimah Yematalo 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 6Feb 2006, 11:17 AM
ทำไมข้อมูลเป็นของเทอมเก่า รูปภาพของ47116041 นางสาววิจิตรา แจ้งใจ : Wijittra Jangjai 47116041 นางสาววิจิตรา แจ้งใจ : Wijittra Jangjai 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 26Jan 2006, 02:06 PM
เข้าไปในรายวิชาทรานสเลชั่นไม่ได้คับ ช่วยผมด้วยคับ รูปภาพของ47108923 นายชาตรี ตู้หงษ์สา : Chatree Tuhongsa 47108923 นายชาตรี ตู้หงษ์สา : Chatree Tuhongsa 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 23Jan 2006, 02:17 PM
เข้า ในรายวิชา ทรานไม่ได้ครับ รูปภาพของ47105622 นายวิโรจ เรี่ยวแรงวรกุล : Wirot Reawrangworakul 47105622 นายวิโรจ เรี่ยวแรงวรกุล : Wirot Reawrangworakul 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 23Jan 2006, 11:03 AM
ทำไมไม่เป็นสมาชิกทราน รูปภาพของ47113188 นางสาวอรอนงค์ ช่วยหวัง : Onanong Chuawang 47113188 นางสาวอรอนงค์ ช่วยหวัง : Onanong Chuawang 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 23Jan 2006, 08:44 AM
แก้ไขข้อมมูลส่วนตัว รูปภาพของ46107199 นางสาวกันต์กมล ไหวคิด : Kankamon Waikid 46107199 นางสาวกันต์กมล ไหวคิด : Kankamon Waikid 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 19Jan 2006, 09:10 AM
เข้าระบบ mLearning ไม่ได้ รูปภาพของ47107248 นางสาวกิตติมา ฤาฤทธี : Kittima Reurittee 47107248 นางสาวกิตติมา ฤาฤทธี : Kittima Reurittee 3 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 18Nov 2005, 08:54 AM
MIT 48 รูปภาพของ45104791 นางสาวพิชามญชุ์ ศักดา : Pichamon Sakda 45104791 นางสาวพิชามญชุ์ ศักดา : Pichamon Sakda 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 6Oct 2005, 08:00 AM
MIT รูปภาพของ47106547 นางสาวอนันตรา เรืองสา : Anantra Ruengsa 47106547 นางสาวอนันตรา เรืองสา : Anantra Ruengsa 1 อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร
Fri, 30Sep 2005, 08:23 AM
ลิงค์เข้าสู่ระบบได้แต่ไม่มีรายวิชาของปัจจุบันแสดงเพื่อลิงค์ รูปภาพของ47107263 นางสาวจิตรธีรา พรหมวิจิตร : Jitteera Promwijit 47107263 นางสาวจิตรธีรา พรหมวิจิตร : Jitteera Promwijit 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 22Sep 2005, 12:56 PM
เข้าระบบไม่ได้ รูปภาพของ46107116 นายอติวุฒิ ทับทิมไทย : Atiwut Tuptimthai 46107116 นายอติวุฒิ ทับทิมไทย : Atiwut Tuptimthai 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 13Sep 2005, 11:19 AM
ไม่สามารถเข้าในรายวิชาที่ลงทะเบียนได้ค่ะ รูปภาพของ44103703 นางสาวรอฮีม๊ะ ยิมาตาโล๊ะ : Rahiimah Yematalo 44103703 นางสาวรอฮีม๊ะ ยิมาตาโล๊ะ : Rahiimah Yematalo 0 44103703 นางสาวรอฮีม๊ะ ยิมาตาโล๊ะ : Rahiimah Yematalo
Wed, 13Jul 2005, 02:17 PM
เพิ่มภาพในคำถามไม่ได้ รูปภาพของอาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 23Jun 2005, 08:41 AM
เอารายวิชาที่ไม่ได้เรียนแล้วออกไม่ได้ รูปภาพของ46108445 นายจักรพงศ์ รัตนเนนย์ : Jakkapong Rattananen 46108445 นายจักรพงศ์ รัตนเนนย์ : Jakkapong Rattananen 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 21Jun 2005, 08:30 AM
เวลาในการทำข้อสอบ รูปภาพของอาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 20Jun 2005, 09:03 AM
power point ประกอบรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศ รูปภาพของ45105368 นางสาวอนิสา เจ๊ะหะ : Anisa Jeahah 45105368 นางสาวอนิสา เจ๊ะหะ : Anisa Jeahah 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 20Jun 2005, 07:54 AM
เกิดความผิดพลาดทำให้เข้าในรายวิชาที่ลงทะเบียนไม่ได้ค่ะ รูปภาพของ46107447 นางสาวมนไศล วงศ์สุวรรณ : Monsahlai Vongsuwan 46107447 นางสาวมนไศล วงศ์สุวรรณ : Monsahlai Vongsuwan 1
Fri, 10Jun 2005, 04:23 PM
หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3