กระดานแห่งนี้เป็นกระดานสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้งาน ทุกท่านสามารถเข้ามาถาม-ตอบปัญหาการใช้งานได้ ซึ่งคำถาม-คำตอบของทุกท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งานระบบนี้ หากท่านต้องการเป็นสมาชิกของกระดานแห่งนี้ ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยคลิกที่คำว่า "สมัครเป็นสมาชิกกระดาน" ที่มุมขวาด้านบนของจอ เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้วท่านจะได้รับ e-mail ทุกครั้งที่มีการ post ข้อความในกระดานนี้

หากมีปัญหาในรายวิชาใดควรเข้าไปตั้งกระทู้ในรายวิชานั้น ๆ


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3
กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ดร. พัชรี เกรด ENG-554 ออกเมื่อไรครับ รูปภาพของ50210145 นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ : Tanongsak Kongsrilang 50210145 นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ : Tanongsak Kongsrilang 1 50210145 นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ : Tanongsak Kongsrilang
Thu, 17Sep 2009, 06:52 PM
รายวิชาที่เรียนหายไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้ รูปภาพของ50210145 นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ : Tanongsak Kongsrilang 50210145 นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ : Tanongsak Kongsrilang 1 52110301 นายกลด ยวนแหล : Klod Yuanlae
Thu, 17Sep 2009, 05:55 PM
ช่วยด้วย รูปภาพของ50210145 นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ : Tanongsak Kongsrilang 50210145 นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ : Tanongsak Kongsrilang 2 50210145 นายทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ : Tanongsak Kongsrilang
Thu, 17Sep 2009, 11:54 AM
50100031 รูปภาพของ50100031 นางสาวกนกกร วังขุนพรหม : Kanokkon Wangkunphrom 50100031 นางสาวกนกกร วังขุนพรหม : Kanokkon Wangkunphrom 0 50100031 นางสาวกนกกร วังขุนพรหม : Kanokkon Wangkunphrom
Fri, 14Aug 2009, 06:18 PM
คะแนนสารสนเทศ สอบกลางภาค mild 50116607 นางสาวศิริภา กาญจนพันธ์ : Sirpa Kanjanapan 1 52143856 นายบดินทร์ จำปา : Bodin Jampar
Thu, 30Jul 2009, 10:22 AM
การแสดงเวลาบน moodle ESR 50107036 นายธีระพล สมาธิ : Theeraphon Samathi 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Sat, 11Jul 2009, 05:26 PM
I can't download powerpoint(มีปัญหาในการดาวโหลดวิชาเรียน) รูปภาพของ51144830 นายสันติ โปนะทอง : Santi Ponathong 51144830 นายสันติ โปนะทอง : Santi Ponathong 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 10Jul 2009, 05:19 PM
จะทำอย่างไรดี?????? รูปภาพของ52110434 นางสาวกันยารัตน์ ใจสบาย : Kanyarat Jaisabai 52110434 นางสาวกันยารัตน์ ใจสบาย : Kanyarat Jaisabai 2 52110434 นางสาวกันยารัตน์ ใจสบาย : Kanyarat Jaisabai
Fri, 10Jul 2009, 12:04 AM
เรื่องลบรายวิชา รูปภาพของ52161544 นางสาวดลยา นาคเจริญ : Dolaya Narkjaroen 52161544 นางสาวดลยา นาคเจริญ : Dolaya Narkjaroen 2 52161544 นางสาวดลยา นาคเจริญ : Dolaya Narkjaroen
Fri, 3Jul 2009, 11:08 PM
To A. Robert รูปภาพของ52161965 นางสาวธัญวรรณ เพ็ชร์มุข : Tanyawan Phetmuk 52161965 นางสาวธัญวรรณ เพ็ชร์มุข : Tanyawan Phetmuk 3 50120740 นายอรรถพร ยิ่งทรัพย์ทวี : Attaporn Yingsuptawee
Thu, 25Jun 2009, 11:40 PM
กดผิดค่ะ,,* รูปภาพของ52160538 นางสาวคนึงนิจ ไพฑูรย์ : Kanuengnit Phaithun 52160538 นางสาวคนึงนิจ ไพฑูรย์ : Kanuengnit Phaithun 2 52161965 นางสาวธัญวรรณ เพ็ชร์มุข : Tanyawan Phetmuk
Tue, 23Jun 2009, 05:32 PM
เข้า Eng101 ไม่ได้ รูปภาพของ52110178 นางสาวกมลรัตน์ ยับ : Kamonrat Yub 52110178 นางสาวกมลรัตน์ ยับ : Kamonrat Yub 1 อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
Tue, 23Jun 2009, 08:12 AM
ENG-554 รูปภาพของ50213388 นางสาวหทัยชนก มากมิ่งจวน : Hataichanok Makmingjuan 50213388 นางสาวหทัยชนก มากมิ่งจวน : Hataichanok Makmingjuan 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 22Jun 2009, 01:09 PM
กดunenrol รูปภาพของ52164779 นางสาวศุภลักษณ์ แซ่ห่าน : Supalak Saehan 52164779 นางสาวศุภลักษณ์ แซ่ห่าน : Supalak Saehan 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 22Jun 2009, 09:11 AM
กดผิดค่ะ รูปภาพของ51116192 นางสาวพิมลพรรณ ธีระนันทกุล : Phimolphan Theerananthakul 51116192 นางสาวพิมลพรรณ ธีระนันทกุล : Phimolphan Theerananthakul 2 51116192 นางสาวพิมลพรรณ ธีระนันทกุล : Phimolphan Theerananthakul
Wed, 17Jun 2009, 06:49 PM
เข้าระบบในรายวิชา เคมีไม่ได้ค่ะ รูปภาพของ51145720 นางสาวอนงค์พร มูสิกัณฑ์ : Anongphorn Moosikan 51145720 นางสาวอนงค์พร มูสิกัณฑ์ : Anongphorn Moosikan 3 51145720 นางสาวอนงค์พร มูสิกัณฑ์ : Anongphorn Moosikan
Thu, 4Jun 2009, 07:13 PM
ไม่สามารถตอบกระทู้ได้ รูปภาพของ49113715 นายวัชรพงศ์ ภาระกิจ : Watcharapong Parakit 49113715 นายวัชรพงศ์ ภาระกิจ : Watcharapong Parakit 4 49113715 นายวัชรพงศ์ ภาระกิจ : Watcharapong Parakit
Tue, 24Mar 2009, 12:22 PM
ลืมpassword เข้าศบศ.ทำไงดี รูปภาพของ50101047 นางสาวกานต์ปวี คงเต็ม : Kanpawee Khongtem 50101047 นางสาวกานต์ปวี คงเต็ม : Kanpawee Khongtem 1 50107077 นายนครินทร์ ทลิกรรณ์ : Nakarin Talikan
Mon, 9Mar 2009, 01:35 AM
เล่นยาก รูปภาพของ50107002 นายธีรยุทธ กลิ่นเมฆ : Teerayut  Klinmek 50107002 นายธีรยุทธ กลิ่นเมฆ : Teerayut Klinmek 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 11Feb 2009, 04:17 PM
hom-104 รูปภาพของ51145886 นางสาวอมรรัตน์ สุขมาก : Amornrat Sukmak 51145886 นางสาวอมรรัตน์ สุขมาก : Amornrat Sukmak 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 10Feb 2009, 10:40 PM
กราตั้งกระทู้รายวิชาที่มีปัญหาทำไง รูปภาพของ51140929 นางสาวจุรีพร มณีรัตน์ : Jureeporn Maneerat 51140929 นางสาวจุรีพร มณีรัตน์ : Jureeporn Maneerat 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 30Jan 2009, 09:20 AM
การตัดสินใจ(DSS) รูปภาพของ50122498 นางสาวอัจฉรา ส่งแสง : Atchara Songsang 50122498 นางสาวอัจฉรา ส่งแสง : Atchara Songsang 1 50117852 นางสาวสิริรัตน์ รักแก้ว : Sirirat Rugkaew
Mon, 26Jan 2009, 10:11 AM
เข้าสู่ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม้ได้ รูปภาพของ48112981 นางสาวศฤงคาร เข็มเพชร : Saringkarn Kempath 48112981 นางสาวศฤงคาร เข็มเพชร : Saringkarn Kempath 3 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 19Jan 2009, 02:08 PM
nod 32 รูปภาพของ50114602 นายวรานนท์ กิตติสุภานนท์ : Waranon Kittisupanon 50114602 นายวรานนท์ กิตติสุภานนท์ : Waranon Kittisupanon 8 47114665 นายณัฐภูมิ ภูสีเขียว : Nattapoom Pusikhieo
Tue, 25Nov 2008, 11:14 PM
เข้าเว็บศบศ.ไม่ได้ รูปภาพของ47103304 นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยช่วย : Luddavul Chaichuay 47103304 นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยช่วย : Luddavul Chaichuay 1 49119886 นางสาวอรจิรา พรหมน้อย : Onjira Promnoi
Fri, 14Nov 2008, 10:50 AM
ลืมรหัสผ่านเมลมหาลัย รูปภาพของ50121243 นางสาวอังคณา อุดมดี : Angkana Udomdee 50121243 นางสาวอังคณา อุดมดี : Angkana Udomdee 1 51121572 นายอานนท์ ศรีเผด็จ : Anon Sripadet
Fri, 14Nov 2008, 08:47 AM
ปรับแต่งวินโดว์ รูปภาพของ50114230 นายวรเพชร ชูเพ็ง : Worapetch Choopeng 50114230 นายวรเพชร ชูเพ็ง : Worapetch Choopeng 1 47109285 นายนเรศ อาบสีนาค : Narate Arbsrinark
Wed, 13Aug 2008, 12:15 PM
ใครทราบรหัสรายวิชา แคลคูลัส1 ช่วยบอกหน่อยคับ รูปภาพของ50107077 นายนครินทร์ ทลิกรรณ์ : Nakarin Talikan 50107077 นายนครินทร์ ทลิกรรณ์ : Nakarin Talikan 1 47109285 นายนเรศ อาบสีนาค : Narate Arbsrinark
Wed, 13Aug 2008, 12:07 PM
การสอบกหลางภาคที่ผ่านมา รูปภาพของ51116978 นางสาวเมธสา รำเพย : Metasa Rampoei 51116978 นางสาวเมธสา รำเพย : Metasa Rampoei 1 อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
Tue, 15Jul 2008, 08:38 PM
แล้วeng-102 มีไหมค่ะ หาไม่เจอ รูปภาพของ51163475 นางสาวศุภักษร พิมพขันธ์ : Supaksorn Pimpakhan 51163475 นางสาวศุภักษร พิมพขันธ์ : Supaksorn Pimpakhan 1 51113033 นางสาวทิตยคุณ เกสโร : Thittayakhun Ketsaro
Mon, 23Jun 2008, 06:30 AM
eng-101 อยู่ไหนครับช่วยหน่อยครับ รูปภาพของ51112951 นายถิรวุฒิ เพชรย้อย : Thirawut Phetyoi 51112951 นายถิรวุฒิ เพชรย้อย : Thirawut Phetyoi 2 อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
Fri, 13Jun 2008, 04:44 PM
รหัสผ่าย ENG-101 คืออะไรค่ะ???? รูปภาพของ51118859 นางสาวศิริโฉม เสงี่ยมศักดิ์ : Sirichom Sangiamsak 51118859 นางสาวศิริโฉม เสงี่ยมศักดิ์ : Sirichom Sangiamsak 1 อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี
Fri, 13Jun 2008, 04:42 PM
ทำมัยต้องบล็อคเวปที่download driver รูปภาพของ49116650 นายสิทธิโชค เนตรพุกกณะ : Sittichok Netpukkana 49116650 นายสิทธิโชค เนตรพุกกณะ : Sittichok Netpukkana 1 50112341 นายภูมิภัทร สุขภิมนตรี : Pumipat Sookpimontree
Tue, 12Feb 2008, 11:25 PM
เกี่ยวกับ Wireless ของผม รูปภาพของ46112462 นายสมโภชน์ สีดำอ่อน : Sompote Seedam-On 46112462 นายสมโภชน์ สีดำอ่อน : Sompote Seedam-On 2 46112462 นายสมโภชน์ สีดำอ่อน : Sompote Seedam-On
Mon, 26Nov 2007, 07:04 PM
ช่วยตอบหน่อยครับ เกี่ยวกับเน็ตตอนนี้ รูปภาพของ50118371 นายสุทธิชัย หวันบะหยอ : Suttichai Wanbahyor 50118371 นายสุทธิชัย หวันบะหยอ : Suttichai Wanbahyor 2 49111826 นายยุทธพร ปานประยูร : Yutthaporn Panprayoon
Sat, 3Nov 2007, 01:28 PM
เปลี่ยนสีโฟลเดอร์ รูปภาพของ47115621 นางสาวนิสาลักษณ์ เกลี้ยงแสนเมือง : Nisalux Kliangseanmuang 47115621 นางสาวนิสาลักษณ์ เกลี้ยงแสนเมือง : Nisalux Kliangseanmuang 3 47115621 นางสาวนิสาลักษณ์ เกลี้ยงแสนเมือง : Nisalux Kliangseanmuang
Mon, 29Oct 2007, 02:40 PM
ลบโปรแกรมไม่ออก รูปภาพของ50114602 นายวรานนท์ กิตติสุภานนท์ : Waranon Kittisupanon 50114602 นายวรานนท์ กิตติสุภานนท์ : Waranon Kittisupanon 1 50107077 นายนครินทร์ ทลิกรรณ์ : Nakarin Talikan
Wed, 10Oct 2007, 04:01 PM
คายรู้ช่วยตอบที่ ????? รูปภาพของ50114602 นายวรานนท์ กิตติสุภานนท์ : Waranon Kittisupanon 50114602 นายวรานนท์ กิตติสุภานนท์ : Waranon Kittisupanon 2 50114602 นายวรานนท์ กิตติสุภานนท์ : Waranon Kittisupanon
Wed, 10Oct 2007, 12:45 AM
อยากทราบมากๆๆเลยค่ะ รูปภาพของ50122662 นางสาวชลิตา ชูนาค : Chalita Chunak 50122662 นางสาวชลิตา ชูนาค : Chalita Chunak 3 48108997 นายไพบูลย์ เอื้อปกรณ์ชัย : Paiboon Uarpakornchai
Tue, 25Sep 2007, 01:41 PM
พรบ คอมพิวเตอร์ มาอ่านกับคับ............ รูปภาพของ50114230 นายวรเพชร ชูเพ็ง : Worapetch Choopeng 50114230 นายวรเพชร ชูเพ็ง : Worapetch Choopeng 0 50114230 นายวรเพชร ชูเพ็ง : Worapetch Choopeng
Mon, 24Sep 2007, 01:44 AM
ปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อ รีเกรด ใครก็ได้ช่วยแนะนำหน่อยซิคะ รูปภาพของ47115621 นางสาวนิสาลักษณ์ เกลี้ยงแสนเมือง : Nisalux Kliangseanmuang 47115621 นางสาวนิสาลักษณ์ เกลี้ยงแสนเมือง : Nisalux Kliangseanmuang 2 47115621 นางสาวนิสาลักษณ์ เกลี้ยงแสนเมือง : Nisalux Kliangseanmuang
Tue, 18Sep 2007, 04:40 PM
เข้าเอ็มไม่ได้ รูปภาพของ50113125 นางสาวยูวัยรียะอ์ มะหนิ : Yuvaireeyah Mani 50113125 นางสาวยูวัยรียะอ์ มะหนิ : Yuvaireeyah Mani 3 48113211 นายศิลป์ณรงค์ สินฝาด : Sinnarong Sinfard
Wed, 8Aug 2007, 03:44 PM
ออกจากระบบไม่ได้ รูปภาพของ49102569 นางสาวจิรภา ยอดเพชร : Jirapa Youdpetch 49102569 นางสาวจิรภา ยอดเพชร : Jirapa Youdpetch 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 26Jul 2007, 04:49 PM
อยากทราบว่า เบอร์โทรศัพท์ภายใน,ห้องทำงานอะไรของ อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา ช่วยหน่อย รูปภาพของ49110000 นางสาวพัฒกานต์ ดิษฐาน : Pattakan Ditsatan 49110000 นางสาวพัฒกานต์ ดิษฐาน : Pattakan Ditsatan 1 อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา
Tue, 17Jul 2007, 07:55 PM
ทำไม Sign In MSN ไม่ได้ รูปภาพของ48113211 นายศิลป์ณรงค์ สินฝาด : Sinnarong Sinfard 48113211 นายศิลป์ณรงค์ สินฝาด : Sinnarong Sinfard 10 48113211 นายศิลป์ณรงค์ สินฝาด : Sinnarong Sinfard
Mon, 9Jul 2007, 09:15 PM
IM ครับผม รูปภาพของ50114701 นายวราวุทธ์ นิลพฤกษ์ : Warawut Ninrapluk 50114701 นายวราวุทธ์ นิลพฤกษ์ : Warawut Ninrapluk 5 50109776 นายปิยรัฐ รูปโอ : Piyarat Roop-o
Mon, 9Jul 2007, 07:52 PM
ทำไหม วิชาของผม(วิชาที่ลงทะเบียนของท่าน) จึงไม่มีรายวิชา สารสนเทศและการเรียนรู้ รูปภาพของ50118371 นายสุทธิชัย หวันบะหยอ : Suttichai Wanbahyor 50118371 นายสุทธิชัย หวันบะหยอ : Suttichai Wanbahyor 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 9Jul 2007, 08:18 AM
เเคล1 รูปภาพของ50120054 นายหนึ่งสกุล ศิริษาห์ : Nungsakun Sirisa 50120054 นายหนึ่งสกุล ศิริษาห์ : Nungsakun Sirisa 1 50120054 นายหนึ่งสกุล ศิริษาห์ : Nungsakun Sirisa
Sun, 8Jul 2007, 10:38 PM
....aha รูปภาพของ50121409 นางสาวอัญชนา สิงหพันธ์ : Anchana Singhapan 50121409 นางสาวอัญชนา สิงหพันธ์ : Anchana Singhapan 1 50122068 นายอิสรา ทักษิณสุริยะ : Issara Tugsinsuriya
Sun, 8Jul 2007, 10:34 PM
ช่วยหน่อยคัรบ รูปภาพของ50117415 นายสันติ โปนะทอง : Santi Ponathong 50117415 นายสันติ โปนะทอง : Santi Ponathong 1 50123256 นายศุภกิจ นุ่นเดช : Supakit Noondesh
Sat, 7Jul 2007, 11:05 PM
ไม่มีเอกสารรายวิชา 1107-102 Thai Political Development หรอคับ รูปภาพของ48100135 นายกมล บุญรักษา : Kamon Boonraksa 48100135 นายกมล บุญรักษา : Kamon Boonraksa 2 48100135 นายกมล บุญรักษา : Kamon Boonraksa
Fri, 6Jul 2007, 11:24 PM
login เข้ารายวิชาไม่ได้ค่ะ รูปภาพของ50101831 นางสาวเครือวัลย์ มุกดา : Kruowan Mookda 50101831 นางสาวเครือวัลย์ มุกดา : Kruowan Mookda 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 28Jun 2007, 01:35 PM
ทำไม่เพื่อนผมสมัครm learning ไม่ได้ครับ รูปภาพของ50120294 นายอนุชา ซามัน : Anucha Saman 50120294 นายอนุชา ซามัน : Anucha Saman 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 26Jun 2007, 10:13 AM
แชร์ไฟล์ไม่ได้ต้องทำไง รูปภาพของ50120526 นายอภิวัฒน์ รัญตะเสวี : Apiwaat Runtasewee 50120526 นายอภิวัฒน์ รัญตะเสวี : Apiwaat Runtasewee 1 50118637 นางสาวสุนิษา คล้ายทอง : Sunisa Klaythong
Sat, 23Jun 2007, 08:17 PM
โดนแกล้งช่วยหน่อย อ. รูปภาพของ50104249 นายชัยวัฒน์ เจนสถาพร : Chaiwat Janesathaporn 50104249 นายชัยวัฒน์ เจนสถาพร : Chaiwat Janesathaporn 2 50104249 นายชัยวัฒน์ เจนสถาพร : Chaiwat Janesathaporn
Tue, 19Jun 2007, 03:35 PM
อยากรู้ รูปภาพของ50101799 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง : Khorseemah Mamang 50101799 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง : Khorseemah Mamang 3 50101799 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง : Khorseemah Mamang
Tue, 19Jun 2007, 10:31 AM
หอ 5 เข้าเน็ตไม่ได้เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า.. รูปภาพของ50114230 นายวรเพชร ชูเพ็ง : Worapetch Choopeng 50114230 นายวรเพชร ชูเพ็ง : Worapetch Choopeng 1 49107865 นางสาวโนรี หลีอิ : Noree Lee-i
Sun, 17Jun 2007, 01:15 PM
มีปัญหาครับ รูปภาพของ50114701 นายวราวุทธ์ นิลพฤกษ์ : Warawut Ninrapluk 50114701 นายวราวุทธ์ นิลพฤกษ์ : Warawut Ninrapluk 1 49107865 นางสาวโนรี หลีอิ : Noree Lee-i
Sun, 17Jun 2007, 01:12 PM
อยากทราบ รูปภาพของ50114701 นายวราวุทธ์ นิลพฤกษ์ : Warawut Ninrapluk 50114701 นายวราวุทธ์ นิลพฤกษ์ : Warawut Ninrapluk 1 49107865 นางสาวโนรี หลีอิ : Noree Lee-i
Sun, 17Jun 2007, 01:10 PM
ไม่เข้าใจคับ รูปภาพของ50114701 นายวราวุทธ์ นิลพฤกษ์ : Warawut Ninrapluk 50114701 นายวราวุทธ์ นิลพฤกษ์ : Warawut Ninrapluk 1 49107865 นางสาวโนรี หลีอิ : Noree Lee-i
Sun, 17Jun 2007, 01:07 PM
key boad รูปภาพของ50101799 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง : Khorseemah Mamang 50101799 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง : Khorseemah Mamang 1 48112148 นายวินิจ ดามะลี : Winit Damalee
Sat, 16Jun 2007, 06:56 PM
เข้าwebอื่น รูปภาพของ50110733 นางสาวพรสวรรค์ แก้วจำปา : Phonsavan Kewjampa 50110733 นางสาวพรสวรรค์ แก้วจำปา : Phonsavan Kewjampa 1 50112796 นางสาวมาลินี หนูดำ : Malinee Hnoodam
Sat, 16Jun 2007, 12:28 AM
22 รูปภาพของ49117666 นางสาวสุนิษา อินทร์แก้ว : Sunisa Inkaew 49117666 นางสาวสุนิษา อินทร์แก้ว : Sunisa Inkaew 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 15Jun 2007, 08:11 AM
*ขอความกรุณา* หอ 7 ขณะนี้เข้าเน็ตไม่ได้เลยเดือดร้อนกันมากๆ รูปภาพของ50107283 นายปภังกร หนูฤทธิ์ : Papangkone Nhoorit 50107283 นายปภังกร หนูฤทธิ์ : Papangkone Nhoorit 2 50107283 นายปภังกร หนูฤทธิ์ : Papangkone Nhoorit
Mon, 4Jun 2007, 05:27 PM
login เข้ารายวิชาไม่ได้คะ รูปภาพของ47100839 นางสาวตรีญา จันธิกาแก้ว : Treeya Jantikakeaw 47100839 นางสาวตรีญา จันธิกาแก้ว : Treeya Jantikakeaw 2 47100839 นางสาวตรีญา จันธิกาแก้ว : Treeya Jantikakeaw
Wed, 21Feb 2007, 01:46 PM
เปิดไฟล์เอกสารไม่ได้ รูปภาพของ47102728 นางสาวเพ็ญนภา ลิ้มศรัทธา : Pennapa Limsutta 47102728 นางสาวเพ็ญนภา ลิ้มศรัทธา : Pennapa Limsutta 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 16Feb 2007, 08:53 AM
เข้าไปดูรายละเอียดวิชาEng-555ไม่ได้ รูปภาพของ49210057 นางสาวดุษฎี เอ้งฉ้วน : Dusadee Angchuan 49210057 นางสาวดุษฎี เอ้งฉ้วน : Dusadee Angchuan 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 22Jan 2007, 01:42 PM
ปัญหาการเข้าใช้ รูปภาพของ46104683 นางสาวดาราภรณ์ คัมภีร์ภัทร : Daraporn Kampeepat 46104683 นางสาวดาราภรณ์ คัมภีร์ภัทร : Daraporn Kampeepat 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 11Jan 2007, 11:11 AM
สมัครเมลล์มหาลัยแล้ว login ไม่ได้ รูปภาพของ48114417 นางสาวสุธาสินี นวลแก้ว : Suthasinee Nuankaew 48114417 นางสาวสุธาสินี นวลแก้ว : Suthasinee Nuankaew 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 22Nov 2006, 08:26 AM
อะไรอ่ะไปสมัครเมลแล้วได้ระหัสผ่านเระ แต่ไมเข้าไม่ได้ เปลี่ยนระหัสไม่รุกี่รอบเระยังเข่าไม่ได้ รูปภาพของ49110232 นายพิสิฐพล ขุนทิพย์ : Pisitpon Khunthip 49110232 นายพิสิฐพล ขุนทิพย์ : Pisitpon Khunthip 3 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 14Jul 2006, 08:55 AM
เข้าระบบ mlearning ไม่ได้ รูปภาพของ47107164 นางสาวเสาวนีย์ บุญแรม : Saowanee Boonraem 47107164 นางสาวเสาวนีย์ บุญแรม : Saowanee Boonraem 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 3Jul 2006, 02:01 PM
ขอรหัสผ่าน รูปภาพของ48109805 นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ : Mariyae Daud 48109805 นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ : Mariyae Daud 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 3Jul 2006, 01:57 PM
เปิดรายวิชา IFM-102ไม่ได้ รูปภาพของ49113749 นายวัชระ ตู้ดำ : Wachara Toodam 49113749 นายวัชระ ตู้ดำ : Wachara Toodam 3 ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
Sun, 2Jul 2006, 03:48 PM
ไม่มีรายวิชาในเทอมนี้ ด่วนมาก รูปภาพของ48115596 นางสาวอติกานต์ ดาราภัย : Atikan Darapai 48115596 นางสาวอติกานต์ ดาราภัย : Atikan Darapai 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Sat, 10Jun 2006, 08:42 PM
ต้องการทราบด่วยมั่กมาก รูปภาพของ48108518 นางสาวพันธ์ลดา เพ็ชรเรือนทอง : Panlada Pedruantong 48108518 นางสาวพันธ์ลดา เพ็ชรเรือนทอง : Panlada Pedruantong 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 6Jun 2006, 04:46 PM
เข้ารายวิชาไม่ได้ รูปภาพของ46104881 นางสาวเยาวลักษณ์ ขวัญชื่น : Yaowalak Khawnchun 46104881 นางสาวเยาวลักษณ์ ขวัญชื่น : Yaowalak Khawnchun 3 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 23Feb 2006, 11:37 AM
ไม่สามารถเข้าทำเเบบทดสอบการออกกำลังกายได้คับ มันมีpassword รูปภาพของ45104296 นายพันธุ์ศักดิ์ พนมวัลย์ : Pansak Panomwan 45104296 นายพันธุ์ศักดิ์ พนมวัลย์ : Pansak Panomwan 2 อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
Wed, 15Feb 2006, 10:57 PM
ไม่สามารถเข้า สู่ระบบของ m-learning ได้ รูปภาพของ48109706 นางสาวมัลลิกา ขวัญเกื้อ : Mulliga Khwankue 48109706 นางสาวมัลลิกา ขวัญเกื้อ : Mulliga Khwankue 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 3Feb 2006, 09:58 AM
ลบ Mail ไม่ได้ครับ รูปภาพของ45110657 นายธีรพงศ์ บุญโชติ : Teerapong Boonchot 45110657 นายธีรพงศ์ บุญโชติ : Teerapong Boonchot 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 3Feb 2006, 09:56 AM
อยากทราบรหัสผ่านe-mailของมหาวิทยาลัย รูปภาพของ46109542 นายปฐมพงษ์ จุลเทพ : Pathompong Chunlathap 46109542 นายปฐมพงษ์ จุลเทพ : Pathompong Chunlathap 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 3Feb 2006, 09:55 AM
สมัครเข้ารายวิชาได้ที่ไหนค่ะ รูปภาพของ47108261 นางสาวรุ่งนภา นันทสิงห์ : Roongnapa Nuntasing 47108261 นางสาวรุ่งนภา นันทสิงห์ : Roongnapa Nuntasing 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 3Feb 2006, 09:50 AM
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ mlearning ได้ รูปภาพของ48108088 นางสาวพรพิมล กระบี่น้อย : Pornpimon Krabinoi 48108088 นางสาวพรพิมล กระบี่น้อย : Pornpimon Krabinoi 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 3Feb 2006, 09:37 AM
ขอทราบรหัสผ่านเมลมหาลัย รูปภาพของ46111183 นายจตุรงค์ ชาญณรงค์ : Jaturong Charnnarong 46111183 นายจตุรงค์ ชาญณรงค์ : Jaturong Charnnarong 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 26Jan 2006, 02:01 PM
ระบบอินเทอร์เน็ต รูปภาพของ47106604 นายอาทิตย์ จรจรัส : Artit Johnjaras 47106604 นายอาทิตย์ จรจรัส : Artit Johnjaras 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Wed, 2Nov 2005, 12:43 PM
รหัสผ่านe-mail รูปภาพของ47107263 นางสาวจิตรธีรา พรหมวิจิตร : Jitteera Promwijit 47107263 นางสาวจิตรธีรา พรหมวิจิตร : Jitteera Promwijit 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 13Oct 2005, 04:18 PM
ไม่สามารถดูสไลต์ได้ รูปภาพของ47105531 นายวรวุธ เกศมี : Worravoot Kassamee 47105531 นายวรวุธ เกศมี : Worravoot Kassamee 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 12Jul 2005, 01:31 PM
ขอ Power Point รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศ รูปภาพของ45105368 นางสาวอนิสา เจ๊ะหะ : Anisa Jeahah 45105368 นางสาวอนิสา เจ๊ะหะ : Anisa Jeahah 0 45105368 นางสาวอนิสา เจ๊ะหะ : Anisa Jeahah
Sat, 18Jun 2005, 08:04 PM
ผมอยากได้ sheet วิชา Probability and Statistics รูปภาพของ44107639 นายสมโภชน์ เทพบุญศรี : Sompoch Tapbunsri 44107639 นายสมโภชน์ เทพบุญศรี : Sompoch Tapbunsri 1
Tue, 7Jun 2005, 08:03 AM
แสดงความคิดเห็นเรื่องการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning ผู้ดูแลระบบ WU mLearning 2
Wed, 16Mar 2005, 10:57 PM
ไม่สามารถLoginเข้า mlearning ได้ รูปภาพของ45104965 นายสุรวัฒน์ ศรีมหาดไทย : Surawat Srimahadthai 45104965 นายสุรวัฒน์ ศรีมหาดไทย : Surawat Srimahadthai 1
Mon, 8Nov 2004, 08:48 AM
อยากทราบว่านักศึกษาสามารถที่จะตั้งกระทู้ถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียนได้ที่ไหน รูปภาพของ45105749 นางสาววิชุดา เหลียวพัฒนพงศ์ : Wichuda Leawpattanapong 45105749 นางสาววิชุดา เหลียวพัฒนพงศ์ : Wichuda Leawpattanapong 1
Mon, 2Feb 2004, 09:14 AM
หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3