กระดานแห่งนี้ใช้สำหรับสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการเรียนใน mLearning หากมีปัญหาในรายวิชาใด ๆ แนะนำให้ไปตั้งกระทู้ในรายวิชานั้น ๆ


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5
กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
Pre-CAL For LifE รูปภาพของ49100738 นางสาวกัญฑรัตน์ มิตรเมธ : Kantarat Mitmate 49100738 นางสาวกัญฑรัตน์ มิตรเมธ : Kantarat Mitmate 1 49103476 นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเมือง : Chaleamsuk Sremaung
Thu, 4Jan 2007, 01:06 PM
ช่วยหาเนื้อหา วิชา Life and Nature มาให้หน่อยครับ ผมจะได้รีบอ่านล่วงหน้า รูปภาพของ49103476 นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเมือง : Chaleamsuk Sremaung 49103476 นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเมือง : Chaleamsuk Sremaung 0 49103476 นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเมือง : Chaleamsuk Sremaung
Thu, 4Jan 2007, 01:04 PM
อ.อาจารย์ทวีวิทย์คะ โปรดอ่านหน่อยค่ะ หนูเหนื่อยแล้ว รูปภาพของ49111347 นางสาวมลินี วงศ์สวัสดิ์ : Malinee Wongsawad 49111347 นางสาวมลินี วงศ์สวัสดิ์ : Malinee Wongsawad 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 21Nov 2006, 08:59 AM
อยากให้ อ.เอาเนื้อหาวิชา SOC-103 ลง mLearning รูปภาพของ49116510 นางสาวสาลินี ชัยวิชิต : Salinee Chaiwichit 49116510 นางสาวสาลินี ชัยวิชิต : Salinee Chaiwichit 2 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 13Nov 2006, 10:00 AM
อยากให้ปีใหม่ปี 2550 ของคุณเป็นอย่างไร รูปภาพของ48116495 นายอัชฌา เพ็งจันทร์ : Acha Phengchun 48116495 นายอัชฌา เพ็งจันทร์ : Acha Phengchun 2 49109986 นางสาวพัชรี รุ่งกลิ่น : Patcharee Rungklin
Mon, 6Nov 2006, 06:28 PM
ตอบหน่อยครับ ผู้ที่มีความรู้เรื่องม.วลัยลักษณ์เป็นอย่างดี รูปภาพของ48106843 นายปกธรรม เชาวนกฤษณกุล : Poktham Chaowanakritsanakul 48106843 นายปกธรรม เชาวนกฤษณกุล : Poktham Chaowanakritsanakul 3 48104962 นางสาวธิดาชนก สวัสดี : Thidachanok Sawatdee
Sun, 8Oct 2006, 12:37 AM
เลือกหนังสือ รูปภาพของ49104722 นางสาวณัฐพร หมุนหลี : Nattaporn    Mounlee 49104722 นางสาวณัฐพร หมุนหลี : Nattaporn Mounlee 1 49104722 นางสาวณัฐพร หมุนหลี : Nattaporn Mounlee
Tue, 3Oct 2006, 01:24 PM
ไปสหกิจต้องทำ moodle ง่า ยังไปไหม่ถึงไหนเลย ( T T ) รูปภาพของ46108247 นางสาวสุจินดา อ้นทอง : Sujinda Ontong 46108247 นางสาวสุจินดา อ้นทอง : Sujinda Ontong 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 15Sep 2006, 10:36 AM
คะแนนสอบ Quiz 2 และงานกลุ่มเมื่อไหร่จะออกครับ รูปภาพของ49111826 นายยุทธพร ปานประยูร : Yutthaporn Panprayoon 49111826 นายยุทธพร ปานประยูร : Yutthaporn Panprayoon 0 49111826 นายยุทธพร ปานประยูร : Yutthaporn Panprayoon
Wed, 23Aug 2006, 03:00 AM
อ่านหนังสือสอบเยอะน่ะ รูปภาพของ49121213 นางสาวอำไพ บุญโนนแต้ : Aumpai Boonnonetae 49121213 นางสาวอำไพ บุญโนนแต้ : Aumpai Boonnonetae 4 49107949 นางสาวบุญรัตน์ ทองสีดำ : Boonrat Tongsridam
Tue, 22Aug 2006, 06:03 PM
ใครอยากรู้เข้ามาอ่านน่ะ รูปภาพของ49103484 นางสาวชคัทธาดา หมื่นลึก : Chacuttada Muenluek 49103484 นางสาวชคัทธาดา หมื่นลึก : Chacuttada Muenluek 4 49107949 นางสาวบุญรัตน์ ทองสีดำ : Boonrat Tongsridam
Tue, 22Aug 2006, 05:59 PM
ขอให้ได้ โชค A กันทุกคน รูปภาพของ49109515 นางสาวพรฑิตา ใบเต้ : Porntita Baite 49109515 นางสาวพรฑิตา ใบเต้ : Porntita Baite 3 49107634 นางสาวนุชนาถ ศิริพงษ์ : Nutchanat Siripong
Tue, 22Aug 2006, 01:29 AM
วิชา LAB คอม ของ อ. เธียรทศ ประพฤติชอบเข้าตรวจสอบคะแนนที่ไหน รูปภาพของ49110232 นายพิสิฐพล ขุนทิพย์ : Pisitpon Khunthip 49110232 นายพิสิฐพล ขุนทิพย์ : Pisitpon Khunthip 2 49116007 นายสมคิด จันทร์พร้อย : Somkid Junproi
Mon, 21Aug 2006, 01:07 PM
กลุ่มนักข่าว พิธีกร ผู้ประกาศข่าวตอบหน่อยค่ะ รูปภาพของ49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul 49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul 1 49109655 นางสาวพรรนิกา หมวดคง : PHANNIKA MUADKONG
Mon, 21Aug 2006, 12:30 AM
การเรียนออนไลน์ รูปภาพของ49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul 49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul 0 49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul
Sat, 19Aug 2006, 12:07 PM
เกรด รูปภาพของ49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul 49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul 0 49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul
Sat, 19Aug 2006, 12:05 PM
การเรียนออนไลน์ รูปภาพของ49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul 49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul 0 49103518 นางสาวชญานิษฐ์ ฮุ่นตระกูล : Chayanit Hoontrakul
Sat, 19Aug 2006, 12:02 PM
อาจารย์ตั้งไว้แล้วค่ะ แต่เข้าไม่ได้ รูปภาพของ49103856 นางสาวช่อผกา ภุมรินทร์ : Chorpaka Pummarin 49103856 นางสาวช่อผกา ภุมรินทร์ : Chorpaka Pummarin 0 49103856 นางสาวช่อผกา ภุมรินทร์ : Chorpaka Pummarin
Mon, 14Aug 2006, 08:31 PM
ทำไมเข้าไปสนทนาไม่ได้อ่าค่ะ รูปภาพของ49109028 นางสาวปิยวรรณ บุญฮอง : piyawan boonhong 49109028 นางสาวปิยวรรณ บุญฮอง : piyawan boonhong 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Mon, 14Aug 2006, 06:51 AM
จะสอบแย้วว เพื่อนๆตั้งใจอ่านหนังสือน๊า รูปภาพของ49108533 นายปราโมทย์ สะอา : pramote sa-ar 49108533 นายปราโมทย์ สะอา : pramote sa-ar 3 49100738 นางสาวกัญฑรัตน์ มิตรเมธ : Kantarat Mitmate
Sun, 13Aug 2006, 10:14 AM
เข้าไปสนทนากลุ่มของIFM 102 ไม่ได้ รูปภาพของ49119084 นางสาวโสภิยา สุขสวัสดิ์ : Sopiya Suksawat 49119084 นางสาวโสภิยา สุขสวัสดิ์ : Sopiya Suksawat 5 49110828 นางสาวภัทราลักษณ์ โต๊ะหาด : Pattaralak Tohad
Sun, 6Aug 2006, 04:03 PM
เนื้อหาที่จะสอบ สาดๆๆๆ 49119597 นายอนุรักษ์ ไทรแก้ว : Anuruk Traikaew 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Sat, 5Aug 2006, 04:33 PM
ชื่อหัวข้อรายงานเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค รูปภาพของ47103007 นางสาวอุไรรัตน์ หล๊ะเลย : Urirat Laleary 47103007 นางสาวอุไรรัตน์ หล๊ะเลย : Urirat Laleary 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Sun, 30Jul 2006, 04:49 PM
กลุ่มช่างภาพจะเรียนวันไหนกันดีคะ รูปภาพของ49107634 นางสาวนุชนาถ ศิริพงษ์ : Nutchanat Siripong 49107634 นางสาวนุชนาถ ศิริพงษ์ : Nutchanat Siripong 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 28Jul 2006, 08:20 AM
ฝากถึงเพื่อนโปรแกรมเมอกลุ้ม 2 นาครับเข้ามาอ่านด้วย รูปภาพของ49113657 นายวรุตม์ กุศลชู : Warut Kusonchoo 49113657 นายวรุตม์ กุศลชู : Warut Kusonchoo 1 49116858 นางสาวสิริรัตน์ มากทอง : Sirirat Makthong
Tue, 25Jul 2006, 03:43 PM
ห่วงใย รูปภาพของ49103484 นางสาวชคัทธาดา หมื่นลึก : Chacuttada Muenluek 49103484 นางสาวชคัทธาดา หมื่นลึก : Chacuttada Muenluek 5 49104102 นางสาวชุติมา เพชรประสมกูล : Chutima Phetprasomgool
Mon, 24Jul 2006, 06:47 PM
สวัสดีค่ะ รูปภาพของ49101827 นางสาวแคทลียา แร่เพชร : Kattaleya Reaphet 49101827 นางสาวแคทลียา แร่เพชร : Kattaleya Reaphet 0 49101827 นางสาวแคทลียา แร่เพชร : Kattaleya Reaphet
Wed, 5Jul 2006, 03:04 PM
IFM-102 รูปภาพของ49119985 นางสาวอรพรรณ จรูญศักดิ์ : Orapan Jarunsak 49119985 นางสาวอรพรรณ จรูญศักดิ์ : Orapan Jarunsak 0 49119985 นางสาวอรพรรณ จรูญศักดิ์ : Orapan Jarunsak
Tue, 4Jul 2006, 02:12 PM
เปิดวิชาIFM102ดูข้อมูลแต่ละบทไม่ได้ค่ะ รูปภาพของ49108517 นางสาวปาริตา สระสม : Parita Srasom 49108517 นางสาวปาริตา สระสม : Parita Srasom 1 ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
Sun, 2Jul 2006, 03:49 PM
2 วิชาดังกล่าวนี้ เหมือนกันรึเปล่าค่ะ รูปภาพของ49102734 นางสาวจิราภรณ์ ขาวสนิท : Jiraporn Khowsanit 49102734 นางสาวจิราภรณ์ ขาวสนิท : Jiraporn Khowsanit 1 ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์
Sun, 2Jul 2006, 03:46 PM
ข้อสอบกลางภาค.... รูปภาพของ49106594 นายนราพันธ์ กาญจนะประยูร : narapan karnjanaprayoon 49106594 นายนราพันธ์ กาญจนะประยูร : narapan karnjanaprayoon 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Fri, 30Jun 2006, 05:35 PM
เฉลย รูปภาพของ49119985 นางสาวอรพรรณ จรูญศักดิ์ : Orapan Jarunsak 49119985 นางสาวอรพรรณ จรูญศักดิ์ : Orapan Jarunsak 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Tue, 13Jun 2006, 10:27 AM
อยากทำอะไรเพื่อสังคมกันมั้ย รูปภาพของ47105531 นายวรวุธ เกศมี : Worravoot Kassamee 47105531 นายวรวุธ เกศมี : Worravoot Kassamee 0 47105531 นายวรวุธ เกศมี : Worravoot Kassamee
Wed, 8Mar 2006, 09:26 AM
ลงแท็กรายการบรรณานุกรมหนังสือไม่ได้ค่ะ (ด่วนมากๆค่ะอาจารย์) รูปภาพของ47107545 นางสาวมนัสนันท์ บุนนาค : Manassanan Boonnark 47107545 นางสาวมนัสนันท์ บุนนาค : Manassanan Boonnark 1 ผู้ดูแลระบบ WU mLearning
Thu, 2Mar 2006, 02:21 PM
ลงรายการแท็กหนังสือไม่ได้(ด่วนมากๆค่ะอาจารย์) รูปภาพของ47107545 นางสาวมนัสนันท์ บุนนาค : Manassanan Boonnark 47107545 นางสาวมนัสนันท์ บุนนาค : Manassanan Boonnark 0 47107545 นางสาวมนัสนันท์ บุนนาค : Manassanan Boonnark
Wed, 1Mar 2006, 09:56 PM
หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5