รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ปิดให้บริการระบบ WU mLearning ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ก.ค.2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 22.00 น.
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 19 July 2017, 11:36AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

เนื่องจากส่วนอาคารสถานที่จะทำการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องเตรียมการก่อนที่จะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงขอแจ้งปิดให้บริการระบบ WU mLearning ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ก.ค.2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 22.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย