รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 20 June 2017, 10:09AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441