รูปภาพของ59117200 นางสาวพรชนิตว์ สุริยะรัชนี : Pornchanid Suriyaratchanee
รายวิชา ENG-109
 

เรียนเจ้าหน้าที่ค่ะ เนื่องจากดิฉันได้ลงรายวิชา ENG-109 กลุ่ม 24 แต่ในmLearningไม่ขึ้นรายวิชาค่ะ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ดิฉันไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้ดิฉันด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ