รูปภาพของ59110478 นายกฤตยชญ์ ฤทธิจักร : Krittayot Rithijak
ทำแบบทดสอบ Eng -110
  ผมทำแบบทดสอบ Eng-110 ข้อที่ 2 พอทำเสร็จผมตรวจทานเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมพอส่งแล้วคะแนนออกมาเป็น 0 ละครับ