รูปภาพของ56144405 นางสาวรัตถาภรณ์ ศรีสงกา : Ratthaphorn Sisongka
เคมีอินทรีย์
  วันนี้หนูเข้าทำควิชในระบบ ทำถูก4ข้อ แต่ทำไมถึงได้0คะแนนค่ะ