รูปภาพของ59112136 นายเจษฎา ผ่องแผ้ว : Jedsda Phongphaw
เผลอไปโดนกดออกจากรายวิชา ITE-106 ขอรหัสหน่อยครับ
  ขอรหัสITE-106
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: เผลอไปโดนกดออกจากรายวิชา ITE-106 ขอรหัสหน่อยครับ
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 5 April 2017, 11:18PM
  นำรายชื่อกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วค่ะ ลองดูใหม่นะคะ