รูปภาพของ59124685 นางสาวรวิภา พันธุ์พฤกษ์ : Rawipa Phunprueg
Bio-103
  ทำควิซไม่ได้ค่ะ เข้าไปหน้าควิซได้ แต่เลือกคำตอบไม่ได้ค่ะ เหมือนจะตอบข้อ2 แต่ตัวเลือกก็ยังป็นของข้อ1อยู่ค่ะ