รูปภาพของ59160721 นางสาวซันมา สาเม๊าะ : Sunma Samoh
Bio-103
  ไม่ขึ้นค่ะ ทำควิชไม่ได้
รูปภาพของ59124685 นางสาวรวิภา พันธุ์พฤกษ์ : Rawipa Phunprueg
Re: Bio-103
  เราก็เป็นค่ะ T_T