รูปภาพของ58113051 นางสาวชุติภา หนูจู : Chutipha Hnuju
ITE-106
  อาจารย์ค่ะ เวาลาหนูส่งผ่าน mlerning มันขึ้นว่า coure module incorrect อ่ะค่ะหนูต้องทำยังไงค่ะ