รูปภาพของ59161166 นายธนัชชา เอี่ยมจิตต์ : Tanatcha Eaimjit
ควิซ Gen59-113 หรือ ENG-107 ไม่ได้ครับ
  เอารหัสของตัวเองเข้าควิซไม่ได้ไม่มีลิงค์ให้ด้านซ้ายมือ 
แต่รหัสของเพื่อนควิซได้ปกติมีลิงค์ให้ขึ้นมาทางซ้าย