รูปภาพของ59146217 นางสาวพรทิพย์ เหมทานนท์ : Pornthip Hemtanont
Quiz Eng-107 มีปัญหา
  ทำได้ข้อเดียวแล้วมันบอกว่าส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนช่วยหน่อยค่ะ