รูปภาพของ58117268 นางสาวปิยนุช บัวคง : Piyanuch Buakong
FNC-201 กลุ่ม 2 ยังไม่ขึ้นค่ะ
  ลงทะเบียนเรียน FNC-201 ไปแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นค่ะ ทำให้ไม่สามารถดูประกาศจากอาจารย์ได้ค่ะ