รูปภาพของ59120717 นายศิวกร สุทธินนท์ : Siwakorn Suttinon
แจ้งข้อผิดพลาด Quiz Eng-107
  กดทำข้อสอบได้ 1 ข้อเกิดค้างแล้วก็รีใหม่ ก็ขึ้นว่ากดส่งไปเรียบร้อยแล้วครับ
รูปภาพของ59141978 นายธีรภัทร พรัดชู : Teerapat Pradchu
Re: แจ้งข้อผิดพลาด Quiz Eng-107
  ใช่ครับผมทำได้แค่ก็เดียว แล้วก็ค้าง ทีนี้ขึ้นว่าทำไปเรียบร้อย อะไรงง
รูปภาพของ59141978 นายธีรภัทร พรัดชู : Teerapat Pradchu
Re: แจ้งข้อผิดพลาด Quiz Eng-107
  ผมทำได้แค่1ข้อ แล้วคอมค้าง ทีนี้ผลคะแนนขึ้นว่าได้ 1 คะแนนช่วยหน่อยครับ