รูปภาพของ59147249 นางสาวตอฮีเราะห์ สะอิ : Taheeroh Sa-i
sci-107
  รายวิชาsci-107 เทอม1/2559 เกรดไม่ออกหรอคะ
ดูในces มันขึ้นช่องว่าง