รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: อยากเปลี่ยนระหัสwifi คะ
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Monday, 10 October 2016, 08:56AM
  ในเบื้องต้นให้ไปที่เว็บไซต์ https://register-st.wu.ac.th/WebForms/ChangePassword.aspx นี้ค่ะ สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ติดต่อที่งานเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ค่ะ หรือโทร.ภายใน 3442 หรือ 3413