รูปภาพของ59113811 นางสาวณิชนันทน์ ผิวนวล : Nitchanan Piwnuan
กดผิดไปยังไม่ได้ทำแต่กดส่ง
  คือโทรสับมันค้างแล้วไปกดรัวๆเลยทำให้กดส่งไปโดยไม่รู้ตัว