รูปภาพของ57123895 นางสาวธันยพร กาลิกา : Tanyaporn Galiga
ไม่มีไฟล์bio-211 ในmlearningคะ
  ทำไมลงทะเบียนแล้ว ไม่ใส่ไฟล์ให้นักศึกษาคะ
ลงไฟล์ให้บางคนเท่านั้น ช่วยลงให้หมดทุกคนด้วยคะ เพื่อสะดวกในการเรียนคะ ขอบคุณคะ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ไม่มีไฟล์bio-211 ในmlearningคะ
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 16 August 2016, 01:47PM
 

สวัสดีค่ะ 

    เนื่องจากรายวิชานี้อาจารย์ผู้สอนไม่ได้แจ้งมายังผู้ดูแลระบบให้นำรายชื่อนักศึกษาเข้ามาค่ะ น้องจึงไม่มีรายวิชานี้ในระบบ ซึ่งรายวิชาที่ปรากฏในระบบ mLearning ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา แจ้งให้ผู้ดูแลระบบนำรายชื่อจากระบบลงทะเบียนเข้ามาให้ นักศึกษาจะมองเห็นรายวิชาในเมนูรายวิชาของท่านโดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกเอง แต่หากนักศึกษาคลิกออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา (Unenrol) นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าสู่รายวิชานี้ได้อีก หากอาจารย์ผู้สอนกำหนดรหัสผ่านเข้าสู่รายวิชาไว้ ต้องขอรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาได้


2. รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนไม่ได้กำหนดรหัสผ่านไว้ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชานั้นได้ด้วยตนเอง


3.รายวิชาที่อาจารย์กำหนดรหัสผ่านไว้ ต้องขอรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาได้

4. ชื่อวิชาที่แสดงขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนว่ากำหนดไว้อย่างไร บางครั้งอาจารย์อาจจะตั้งชื่อวิชาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษหรืออาจเป็นชื่ออื่น ๆ อาจทำให้นักศึกษาค้นหารายวิชาที่ต้องการไม่พบ หากต้องการทราบให้ถามจากอาจารย์ผู้สอน

หมายเหตุ หากต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาใด สามารถดูวิธีการค้นหาได้จาก คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เรียน --> วิธีการค้นหารายวิชา


ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ