รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: sre-100 กลุ่ม9
  รายชื่ออยู่ในกลุ่มเรียนแล้ว ครับ (ไม่ติดปัญหาจากระบบ นะครับ)