รูปภาพของ58124108 นายธนกฤต บุษบก : Tanakit Bootsabog
sre-100 กลุ่ม9
  เนื่องจากกระผม ได้ทำการลงเรียนรายวิชา sre-100 กลุ่มที่9 ในภาคการศึกษาที่3/2558นี้ แต่ไม่มีรายวิชาขึ้นใน m-learning จึงไม่สามารถเข้าทำแบบประเมินได้ รบกวนช่วยแก้ไขให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: sre-100 กลุ่ม9
  รายชื่ออยู่ในกลุ่มเรียนแล้ว ครับ (ไม่ติดปัญหาจากระบบ นะครับ)