รูปภาพของ58116526 นายปกรณ์พงศ์ ปลักปลา : Pakronphong Plakpla
sre-100 กลุ่ม6 นายปกรณ์พงศ์ ปลักปลา
  เนื่องจากไม่มีรายวิชาsre-100 กลุ่ม6 ใน m-learning จึงไม่สามาถรทำแบบทดสอบได้  กรุณาช่วยแก้ไขระบบให้ด้วยครับ