รูปภาพของ58115767 นางสาวนัฐมล กมลเพชร : Nattamon Kamonphet
sre-100 กลุ่ม 6
  เรียนเจ้าหน้าที่ค่ะ เนื่องจากดิฉันได้ลงทะเบียนรายวิชา sre-100 กลุ่ม 6 ไว้แต่ในmlearningไม่ขึ้นรายวิชาค่ะ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ดิันไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้ดิฉันด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ