รูปภาพของ58120361 นายวุฒิไกร รักษายศ : Wuttikrai Raksayod
sre-100
  เรียนเจ้าหน้าที่ครับ เนื่องจากกระผมได้ลงทะเบียนรายวิชา sre-100 กลุ่ม 6 ไว้แต่ในmlearningไม่ขึ้นรายวิชาครับ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่กระผมไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้กระผมด้วยครับ ขอบคุณครับ
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: sre-100
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 24 June 2016, 08:39AM
  ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ