รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 23 June 2016, 08:37AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441