รูปภาพของ58149386 นายอัษฎางค์ เกษร : Adsadang Kesorn
ENG-109 กลุ่ม 10
 
ไม่ขึ้นรายวิชาครับ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ผมไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้กระผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ