รูปภาพของ58114919 นางสาวธนัชชา หนูเขียว : Thanutcha Nookiew
Eng-109 กลุ่ม10
  ไม่ขึ้นรายวิชาค่ะ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ดิฉันไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้กระผมด้วยนะครับ ขอบคุณค่ะ