รูปภาพของ58141128 นางสาวชุติมณฑน์ สองธานี : Chutimon Songthani
ENG-109 กลุ่ม 10
  เรียนเจ้าหน้าที่ค่ะ เนื่องจากกระผมได้ลงทะเบียนรายวิชา ENG-109 กลุ่ม 10 ไว้แต่ในmlearningไม่ขึ้นรายวิชาค่ะ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ดิฉันไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้กระผมด้วยนะครับ ขอบคุณค่ะ