รูปภาพของ58111147 นายกีรติ พรหมวันรัตน์ : Kirati Promwanrat
ENG-109 กลุ่ม 9
 

เรียนเจ้าหน้าที่ครับ เนื่องจากกระผมได้ลงทะเบียนรายวิชา ENG-109 กลุ่ม 9 ไว้แต่ในmlearningไม่ขึ้นรายวิชาครับ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่กระผมไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้กระผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ