รูปภาพของ58160706 นางสาวฐิติวรดา สะอาดแก้ว : Titiworada Saadkeaw
Eng-109 กลุ่ม8
  เรียนเจ้าหน้าที่ค่ะ เนื่องจากดิฉันได้ลงทะเบียนรายวิชา ENG-109กลุ่ม 8 ไว้แต่ในmlearningไม่ขึ้นรายวิชาค่ะ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ดิฉันไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้ดิฉันด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ