รูปภาพของ58121120 นางสาวสมฤทัย ใจดี : Somruethai Jaidee
ENG-109 กลุ่ม 8
  เนื่องจากดิฉันได้ลงทะเบียนรายวิชา ENG-109กลุ่ม 8 ไว้แต่ในmlearningไม่ขึ้นรายวิชาค่ะ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ดิฉันไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้ดิฉันด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ