รูปภาพของ58145574 นางสาวเสาวรส อ่อนสง : Saowaros Onsong
ENG-109 กลุ่ม 8
  เรียนเจ้าหน้าที่คะ เนื่องจากดิฉันได้ลงทะเบียนรายวิชา ENG-109กลุ่ม 8 ไว้แต่ในmlearningไม่ขึ้นรายวิชาคะ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ดิฉันไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้ดิฉันด้วยคะ ขอบคุณคะ