รูปภาพของ58111006 นางสาวกานต์ธิรา การะวงค์ : Kantira Karawong
ENG-109 กลุ่มที่8
  เรียนเจ้าหน้าที่ค่ะ เนื่องจากอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ของดิฉันไม่ขึ้นแบบทดสอบให้ทำ จึงไม่สามารถทำบททดสอบได้ เรียน เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้ดิฉันด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ