รูปภาพของ58120361 นายวุฒิไกร รักษายศ : Wuttikrai Raksayod
ENG-109 กลุ่ม 8
  เรียนเจ้าหน้าที่ครับ เนื่องจากกระผมได้ลงทะเบียนรายวิชา ENG-109กลุ่ม 8 ไว้แต่ในmlearningไม่ขึ้นรายวิชาครับ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่กระผมไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้กระผมด้วยครับ ขอบคุณครับ