รูปภาพของ58120270 นางสาววิศัลย์ศยา โชติคุต : Wisansaya Chotikut
ENG-109 กลุ่ม 8
  เรียนเจ้าหน้าที่ค่ะ เนื่องจากอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ของดิฉันไม่ขึ้นแบบทดสอบให้ทำ จึงไม่สามารถทำบททดสอบได้ เรียน เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้ดิฉันด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ