รูปภาพของ58117458 นางสาวเป็นหนึ่ง หนูชนะ : Pennung Nuchana
ENG-109
  เรียนเจ้าหน้าที่ค่ะ เนื่องจากดิฉันได้ลงทะเบียนรายวิชา ENG-109กลุ่ม 8 ไว้แต่ในmlearningไม่ขึ้นรายวิชาค่ะ และอาจารย์ได้ให้ทำการทดสอบ แต่ดิฉันไม่สามารถทำได้ เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้ดิฉันด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ