รูปภาพของ58116609 นางสาวปฐมาภรณ์ สงรักษา : Patamaporn Songraksa
ITE-106
  ทำไมของหนู ไม่ขึ้น ITE-106 วิชาที่ต้องเรียนนะค่ะ