รูปภาพของ58115833 นางสาวนัทนันท์ ซื่อสกุลไพศาล : Natanan Suesakunpaisan
SRE-100 กลุ่ม 12
  กรณีนศ.ที่ติด U ในรายวิชา sre-100 กลุ่ม 12 อยากทราบว่ามีคะแนนขาดตกอย่างไร ควรทำอย่างไรคะ ?