รูปภาพของ56112972 นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ : Natkrita Bunsiri
วิชา SRE-111 กลุ่ม 2 (วิชาลีลาศ)
  เข้าไปทำแบบทดสอบวิชาลิลาศ พอจะคลิกทำแบบทดสอบมันเด้งออกค่ะ สามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างค่ะ 
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: วิชา SRE-111 กลุ่ม 2 (วิชาลีลาศ)
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Monday, 2 November 2015, 05:10PM
  แต่ละแบบทดสอบสามารถทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นครับ
รูปภาพของ57161234 นางสาวนฤมล สงวนทอง : Narumol Sanguanthong
Re: ตอบ: วิชา SRE-111 กลุ่ม 2 (วิชาลีลาศ)
  คือกดเข้าไปทำแล้วมันเด้งออกไม่สามารถทำได้เลยค่ะอาจารย์
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: Re: ตอบ: วิชา SRE-111 กลุ่ม 2 (วิชาลีลาศ)
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Tuesday, 3 November 2015, 05:57AM
  แก้ไให้แล้วครับ
รูปภาพของ57146276 นางสาวอารีรัตน์ สินสมบุญ : Arirat Sinsombun
Re: ตอบ: วิชา SRE-111 กลุ่ม 2 (วิชาลีลาศ)
  ทำควิซลีลาศไม่ได้ค่ะ คลิ๊กแล้วมันเด้งออกมาหน้าแรก
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: Re: ตอบ: วิชา SRE-111 กลุ่ม 2 (วิชาลีลาศ)
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Tuesday, 3 November 2015, 05:57AM
  แก้ไขให้แล้วครับ