รูปภาพของ56146087 นางสาวสุนีตา กาซอ : Suneeta Kasor
sre 111 ลีลาศ กลุ่ม 2
  เข้าทำแบบฝึกหัดไม่ได้ค้ะ อาจารย์
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: sre 111 ลีลาศ กลุ่ม 2
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 30 October 2015, 08:54AM
  เพิ่มรายวิชาให้แล้วนะคะ หากติดปัญหาการทำแบบทดสอบให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนค่ะ
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: sre 111 ลีลาศ กลุ่ม 2
โดย อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ - Friday, 30 October 2015, 09:26AM
  ขอบคุณมากครับ คุณนวพร