รูปภาพของ58211020 นางสาวสุกัญญา เคี่ยมการ : Sukanya Keamkarn
Eng-554
  ไม่สามารถข้าไปทำแบบทดสอบวิชา ENG-554 ตามที่อาจารย์พัชรี(ผู้สอน)แจ้งให้นักศึกษาเข้าไปหหัดทำก่อนที่จะ Quize ครั้งที่1 ได้ค่ะ