รูปภาพของ58114018 นางสาวณัฐนรี น้ำขาว : Natnaree Namkhao
CHM-104
  CHM-104 หายไปจากเมนูค่ะ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: CHM-104
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 21 August 2015, 10:12AM
 

นักศึกษาได้คลิก ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชานี้ ค่ะ จึงไม่สามารถเข้ามาในรายวิชานี้ได้อีก ตอนนี้ได้นำรายชื่อกลับเข้าไปเป็นสมาชิกให้แล้วค่ะ

หากต้องการ ออกจากระบบ ให้คลิกที่ออกจากระบบนะคะ ถ้าคลิกที่ ออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชานี้ (Unenrol) หมายถึง ไม่ต้องการเป็นสมาชิกรายวิชานั้นแล้ว ไม่ใช่เป็นการออกจากระบบ

หากเผลอไปคลิกแล้ว ให้ตอบ "No" นะคะ