รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ตอบ: ENG-555 เห็นแต่ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดออนไลน์ได้คะ
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 13 August 2015, 08:41AM
 

ให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนนะคะ เรื่อง การทำข้อสอบออนไลน์ในรายวิชา ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนค่ะว่าอนุญาตให้เข้าไปทำได้หรือยัง