รูปภาพของ57110066 นางสาวกนกนภา นาคคง : Kanoknapa Nakkong
SRE-100 กลุ่ม 6
  sre-100 เข้าประเมินวันไหนค้ะ เห็นของเพื่อนที่เรียน sre มีกลุ่มใน m-leaning แต่กลุ่มของอาจาร ณพพร ยังไม่มีค้ะ