รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: SRE-100 กลุ่ม 12
  ปรับแก้ไขให้แล้วครับ