รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: sre-100 กลุ่มที่9
 

แก้ไข ให้แล้วครับ