รูป
sre-100 กลุ่มที่9
  อาจารย์ปรเมดครับผมเข้าประเมิณอาจารย์แล้วเผลอไปกดส่ง ทั้งที่ยังไม่ได้บันทึกอะไรที ซึ่งที่หมายว่าผมยังไม่ทันแสดงความคิดเห็นเรยครับผมพยายาม ที่จะเข้าแต่ระบบมันปล็อคครับอาจารย์
รูปภาพของอาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์
ตอบ: sre-100 กลุ่มที่9
 

แก้ไข ให้แล้วครับ